Članak

Primijećene zloupotrebe tokom nabavki u vezi sa sprečavanjem širenja koronavirusa

23. Marta 2020.15:41
Agencija za javne nabavke primijetila je zloupotrebe prilikom nabavki čiji je cilj sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa (COVID-19), a direktor Đenan Salčin je u razgovoru s Balkanskom istraživačkom mrežom Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) zaprijetio sankcijama.

Salčin je kazao da je primijećeno da se pregovarački postupci bez obavještenja koriste za nabavke koje nemaju veze s virusom, te da će se za ovakve zloupotrebe pokretati prekršajne ili krivične prijave.

“Mi moramo provjeriti te informacije jer na osnovu obavijesti ugovornog organa ne možemo vidjeti kroz sistem, jer nemamo dovoljno detalja pa tražimo izjašnjenje po hitnom postupku, ali želimo da pošaljemo poruku tim neodgovornim pojedincima koji žele da zloupotrijebe sistem, da zloupotrijebe zakon u ovakvim situacijama, da će sigurno biti suočeni sa sankcijama”, rekao je Salčin.

Salčin je za BIRN BiH kazao kako uposlenici Agencije, u saradnji sa Transparency Internationalom (TI), svakodnevno prate stanje, te da se sve informacije moraju provjeriti.

Agencija za javne nabavke je saopćenje sa upozorenjem, kako je rekao Salčin, poslala i ugovornim organima, ali i ponuđačima.

Ono što se navodi kao poteškoća praćenja ovih postupaka jeste to da se ove nabavke ne objavljuju na Portalu javnih nabavki, te se sve nabavke provjeravaju na stanicama ugovornih organa.

“Idemo od stranice do stranice – naš tim od osam ljudi provjerava stranice ugovornih organa jer su obavezni da postave to”, kazala je Milena Mastalo iz TI-a.

Agencija za javne nabavke je sredinom marta izdala saopćenje kojim je pojašnjeno kako se, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, može koristiti pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci zbog više sile, što se odnosilo na nabavke koje se mogu dokazivo dovesti u direktnu svezu s mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa, zbog kojih nije bilo potrebno vršiti izmjene zakona, kako je to prevashodno traženo.

“Kakva god izmjena zakona bila, za to nije bilo vremena, pogotovo što mi u našem zakonu imamo predviđenu stvar za ovakve slučajeve. Mi smo izdali saopštenje kako da se ponašamo, hitni pregovarački bez objave ili nikakav postupak o javnoj nabavci, ali zakon tretira kako se kreira izvještaj u takvim situacijama”, rekao je Salčin.

BIRN BiH je ranije pisao o tome kako Zakon o javnim nabavkama ne koči nabavku respiratora.