Članak

Peulić i ostali: Postrojeni uz zid i strijeljani

13. Decembra 2019.13:08
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorio je o akcijama u kojima je učestvovao na području Kotor Varoši, kao i o privođenju i ubistvima bošnjačkog i hrvatskog stanovništva 1992. godine.

Željko Tuckešić je kazao da je bio u specijalnoj jedinici Centra službi bezbjednosti (CSB) u Banjaluci kada su početkom juna 1992. poslati u Kotor Varoš da štite objekte od vitalnog značaja.

On je rekao da je njegov vod ušao u pilanu, a da su ostali raspoređeni u bolnicu, policiju i Opštinu. Tuckešić je kazao da je u pilanu dovođeno stanovništvo. Dodao je da su pripadnici specijalne jedinice radili pretrese kuća i oduzimali oružje.

Tuckešić je izjavio da je učestvovao u borbenim dejstvima u naseljima Kotor, Večići i Bilice. Kada su išli u Bilice, kako je naveo, sa njima je bila i vojska, a na putu je na njih ispaljena “zolja”. Naveo je da su se zadržali oko dva sata.

U naselje Kotor išli su dva puta. Prema njegovim saznanjima, jedan dio civila je odveden prema gradu.

Tuckešić je ispričao da je kasnije bilo ubistava – kada je komandir njegovog voda Baja Makivić, zbog ranjavanja “naših”, postrojio pet do šest ljudi uz zid i strijeljao ih.

“Ja sam tu bio i rekao sam mu: ‘Baja, nemoj to raditi’, a on mi je rekao: ‘Ako ti je žao, stani i ti’”, prisjetio se svjedok.

On je kazao da tada nije bio prisutan niko iz Kotorvaroške brigade. Pretpostavlja da je za ova ubistva znao komandant specijalne jedinice Ljuban Ećim.

Tužilac Mersudin Pružanin pitao je svjedoka da li zna nešto o ubistvima civila koji su odvedeni prema gradu i povezanosti voda kojim je komandovao Danko Kajkut.

“Jesam čuo i nisam čuo. Ne znam da li su to uradili Danko i njegov vod”, rekao je Tuckešić.

Kako je kazao, 28. juna su išli u akciju u Večiće i tada je poginulo sedam specijalaca, za koje se pričalo da su “nabijeni na ražanj i spaljeni”.

On je svjedočio na suđenju Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću, koji su optuženi za progon na području Kotor Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane (TO) Kotor Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Tuckešić je rekao da je za vrijeme boravka u Kotor Varoši dva puta u prolazu vidio Župljanina.

Na pitanja Župljaninovog branioca Dejana Bogdanovića, svjedok je kazao da je u Večićima bilo borbe i da je druga strana odgovarala iz automatskog oružja. Naveo je da su u Kotor išli dva puta, “jer je non-stop bilo pucanja muslimanske i hrvatske strane”.

On je potvrdio da su, na putu Kotor Varoš – Vrbanjci, iz zasjede ubijeni jedan pripadnik policije i jedno vojno lice.

Tuckešić je rekao da je u specijalnoj jedinici bio do 28. juna, kada je poginulo sedam njegovih kolega. Prema njegovim saznanjima, jedinica je postojala još oko dva mjeseca i rasformirana je.

“Malo se bila otela kontroli”, odgovorio je svjedok na pitanje o razlozima ukidanja jedinice.

Na suđenju je svjedočila i Bosiljka Teinović, koja je radila u Opštini Kotor Varoš. Ona je kazala da Đekanovića poznaje od 1992. i da je on bio predsjednik Kriznog štaba.

Na njegov poziv jedno vrijeme bila je angažovana u Kriznom štabu. Rekla je da je tu radila na izdavanju propusnica za kretanje i sačinjavanju izjava onih koji su se iseljavali.

Objasnila je da je unosila podatke koje su joj davali oni koji su se iseljavali. Dodala je da su lica sama dolazila i davala izjave.

Potvrdila je da je na izjavi za Kermina Mehmedovića od 11. jula 1992. njen potpis. Tužilac je predočio i sličnu izjavu iz decembra, kada svjedokinja više nije radila na tim poslovima.

Na izjavama je naznačeno da su sačinjavane u tri primjerka – za Krizni štab, Opštinu i Agenciju za preseljenje.

Nastavak suđenja je 24. januara.

 

Marija Taušan