Članak

Ristanić: Uložene ratne bilješke

22. Oktobra 2019.13:06
Na suđenju Đorđu Ristaniću za zločine počinjene u Brčkom, Tužilaštvo BiH uložilo je rokovnike s ratnim zabilješkama.

Tužilac Seid Marušić je rekao da su dva rokovnika oduzeta od optuženog Đorđa Ristanića te Miodraga Pajića.

Prije ulaganja rokovnika, saslušan je vještak grafolog Ismet Katana, koji je imao zadatak da odgonetne slabo čitljive dijelove rukopisa. Na pitanja Odbrane i Sudskog vijeća, Katana je pojasnio da njegov zadatak nije bio da utvrdi autore rukopisa, kao ni koliko je lica pisalo zabilješke.

Na suđenju su pročitani iskazi preminulih svjedoka. Sulejman Sejdić je u izjavi haškim istražiocima ispričao kako je uhapšen početkom maja 1992. i vođen na više mjesta, te udaran kao i drugi privedeni. On je kazao da je 7. maja odveden u kasarnu, gdje je vani vidio Ristanića, sa kojim je ranije radio u istoj firmi.

Svjedok je naveo da je pitao Ristanića šta namjeravaju da urade s njima, a on mu je odgovorio da će ih odvesti na sigurno.

Ispričao je da su odvedeni u logor “Luka”, gdje je svjedočio brojnim ubistvima. On je rekao da je Goran Jelisić pucao u zatočenike, izvodio neke koje više nikad nije vidio, kao i tražio dobrovoljce da sklanjaju tijela. Jelisić je u Haškom tribunalu osuđen na 40 godina zatvora za zločine u Brčkom.

Sejdić je kazao da se više puta javljao da sklanja tijela i da je jedne prilike iz barake vidio između 20 i 25 leševa, uključujući dva ženska.

Prema njegovim riječima, Jelisić im je polovinom maja rekao da je naređeno da prestane sa ubistvima. Sejdić je krajem juna pušten, a potom je otišao u razmjenu.

Baniteljica Lejla Čović kazala je da bi pitala svjedoka da li ispred kasarne, gdje je vidio Ristanića, ima i drugih objekata, kao i da li je tačno da ne zna zašto mu je rekao da će biti odvezeni na sigurno, odnosno da li je optuženi tako pretpostavljao.

Đorđe Ristanić je optužen, kao nekadašnji predsjednik Ratnog predsjedništva u Brčkom, da je u periodu od aprila do decembra 1992. učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu koji je za cilj imao progon Bošnjaka i Hrvata – ubistvima, zatvaranjem, mučenjima i drugim nedjelima.

Tužilac Marušić pročitao je iskaz Ilije Pavića, koji je određeno vrijeme bio u Kriznom štabu u Brčkom. U Pavićevom iskazu iz 2006. stoji da nisu nikakve odluke donosili, već se samo dogovarali.

On je naveo neke članove Kriznog štaba, kao i kasnijeg Ratnog predsjedništva. Kazao je da je Ristanić bio predsjednik Skupštine.

U spis je uložen i iskaz Elme Mujić, koji, uz saglasnost Odbrane, nije čitan.

Nastavak suđenja je 29. oktobra.

Marija Taušan