Članak

Taranjac i ostali: Pucnjava u Miskoj Glavi

30. Septembra 2019.15:31
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je ispričao kako je krajem jula 1992. godine u Domu u prijedorskom selu Miska Glava bilo zatvoreno stotinjak Bošnjaka, te da je čuo da su odvedeni na lokalitet Kipe.

Dragan Dobrić, nekadašnji pripadnik inžinjerijske jedinice pri 43. prijedorskoj brigadi Vojske Republike Srpske (VRS), izjavio je kako su krajem jula 1992. godine “uhvaćeni neki muslimani u Praštalu” i dovedeni do Doma u Miskoj Glavi.

“Kod Doma sam sreo Radu Zekana. Rade me zamolio: ‘Bi li mogao večeras čuvati ljude da ih neko ne dira, da ne pobjegnu?’ Nisam mogao reći ‘neću’”, kazao je svjedok, dodavši da je osim Radeta Zekanovića vidio i nekoliko osoba u uniformama rezervne policije, među kojima i Milorada Obradovića zvanog Stiven.

U unakrsnom ispitivanju pojasnio je kako je Obradovića vidio uvečer, ali ne i ujutro.

Prema Dobriću, stotinjak Bošnjaka se nalazilo u bifeu Doma, a na spratu su bili Zekanović, Stiven i druge osobe. Dodao je i da su neki Bošnjaci išli na sprat na ispitivanje. U unakrsnom ispitivanju je naglasio da nije bilo maltretiranja u bifeu, kao i da nije čuo jauke sa sprata.

Kako je naveo, do Doma su dolazile neke osobe, među kojima i Trivo Vukić, i “tražile par ljudi”. Dobrić je rekao da je čuo kako je poginula jedna osoba i da su tražili te ljude “da ih vode da se osvete”. Odgovarajući na pitanja Odbrana, istakao je da tokom njegovog dežurstva nije bilo odvođenja.

Dobrić je kazao kako je u jutarnjim satima došlo vozilo Vojne policije, kao i “komanda”, te da je u jednom trenutku došlo i do pucnjave.

On je rekao da je vidio čovjeka kako bježi niz cestu i kako je izvjesni Nikola Malić pucao prvi, a potom je od njega pušku uzeo Slobodan Knežević i ispalio nekoliko metaka. Na upit u koga su pucali, svjedok je kazao da ne zna, ali da su bili okrenuti u pravcu gdje je bježao taj Bošnjak. Napomenuo je i da je jedna osoba viknula da ne pucaju više i da je osoba koja je bježala “pala u krompir”.

Svjedok je naglasio da je bio tu i kada su Bošnjaci iz Doma ušli u autobuse, te da je čuo kako su odvezeni na lokalitet Kipe. Dodao je da je čuo kako su “ubijali gore na tim Kipama”.

Za učešće krajem jula 1992. godine u nezakonitom zarobljavanju, zatvaranju, mučenju i ubistvima 120 muškaraca koji su bili zatvoreni u Domu u Miskoj Glavi, a potom i na stadionu u Ljubiji, optuženi su Slobodan Taranjac, Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Marinko Praštalo, Rade Zekanović, Zdravko Panić, Trivo i Milan Vukić, Slobodan Knežević i Milorad Obradović.

Prema optužnici, Taranjac je bio predsjednik Kriznog štaba u Ljubiji, Glušac zamjenik komandanta 6. ljubijskog bataljona VRS-a, Došenović pomoćnik komandanta bataljona za bezbjednost, a ostali pripadnici čete iz Miske Glave, odnosno vojne i civilne policije.

Svjedok Nenad Malić ispričao je kako je čuo priče da su “ljudi uhvaćeni u Praštalima” otišli u Dom u Miskoj Glavi, a iz Doma su odvedeni na stadion u Ljubiji. Također je rekao i da je čuo kako je nekoliko osoba izvedeno iz Doma i odvedeno za Paniće.

Suđenje će se nastaviti 14. oktobra.

Lamija Grebo