Članak

Rajič: Zatražena oslobađajuća presuda

25. Februara 2019.13:33
Pred Trećestepenim vijećem Suda BiH uložena je žalba Odbrane na osuđujuću presudu Tonći Rajiču, bivšem pripadniku Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).

Advokat Jasmir Muratović je kazao da je Tonći Rajiču stavljeno na teret da je imao namjeru uspostavljanja i održavanja sistema terora i namjeru da ubije zaštićenu svjedokinju “A”, te da je taj dio brisan iz drugostepene presude. Dodao je da je ostalo samo ono što će “Trećestepeno vijeće imati priliku pročitati”.

Prema njegovim riječima, Drugostepeno vijeće je uklonilo iz optužnice ono na osnovu čega se trebao osloboditi. “Da je ostalo, Vijeće je, po principu nedokazanosti, trebalo osloboditi optuženog. Mi nemamo subjektivni odnos počinioca prema ovom djelu”, rekao je Muratović.

On je dodao da je zadiranje u optužnicu bilo nezakonito i da je s jedne strane kreiralo situaciju u kojoj se optuženi ipak može osuditi.

“Dobili smo odgovor na žalbu. Tužilaštvo neistinito navodi da je svjedokinja ‘A’ identifikovala optuženog kao počinioca krivičnog djela… Ne vidim iz čega Tužilaštvo crpi izjavu da je ‘A’ prepoznala optuženog kad je to nije ni pitalo. Molim Trećestepeno vijeće da obrati pažnju na iskaz svjedoka ‘D’ – kako i na koji način u istrazi dovodi u vezu ime i prezime optuženog s krivičnim djelom”, kazao je Muratović.

Rajič je prvostepenom presudom iz novembra 2017. oslobođen krivice za zločin u “Dretelju”, ali je Apelaciono vijeće ukinulo ovu odluku te je suđenje krenulo iz početka. S njim se sudilo i Ivanu Mediću, kojem je Apelaciono vijeće izreklo jedinstvenu kaznu od 12 godina zbog zločina počinjenih u “Dretelju”.

Apelaciono vijeće zatim je osudilo Rajiča na dvije godine zatvora.

Presudom je utvrđeno da je Rajič naišao pored prostorije s rešetkom u kojoj je bila zatvorena svjedokinja “A”, koju je vrijeđao i maltretirao, nakon čega je repetirao automatsku pušku u namjeri da je ubije, pri čemu je odbio naredbu svjedoka “D” da spusti oružje, što je kod oštećene za posljedicu imalo tešku psihičku bol i patnju.

Tužilac Stanko Blagić je rekao da ostaje kod odgovora na žalbu, te da smatra da je žalba Odbrane neosnovana i kao takvu je treba odbiti.

Odluku o žalbi Trećestepeno vijeće će donijeti naknadno.

Emina Dizdarević Tahmiščija