Članak

Ukinuta presuda za zločine u Sarajevu

3. Januara 2019.14:57
Apelaciono vijeće Suda BiH ukinulo je prvostepenu presudu kojom su Elvir Muminović, Samir Kešmer i Mirsad Menzilović proglašeni krivima za zločine počinjene na području Sarajeva i odredilo održavanje novog suđenja.

Presuda Muminoviću, Kešmeru i Menziloviću ukinuta je nakon žalbe Odbrane na presudu izrečenu u julu prošle godine kojom su ova trojica bivših pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) osuđeni na ukupno 16 godina zatvora za silovanje maloljetne osobe.

Branioci optuženih Muminovića, Kešmera i Menzilovića žalili su se zbog povreda odredaba krivičnog postupka, povreda Krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji i imovinskopravnom zahtjevu.

Prvostepeno vijeće Suda BiH je u julu prošle godine osudilo Elvira Muminovića na šest godina, a Samira Kešmera i Mirsada Menzilovića na po pet godina zatvora za zločin protiv civilnog stanovništva.

Prvostepenom presudom utvrđeno je da su Muminović, Kešmer i Menzilović u maju 1993., upotrebom sile i prijetnji, izvršili silovanje maloljetne oštećene svjedokinje “A”.

Presudom im je naloženo da žrtvi isplate 50.000 maraka.

Denis Džidić