Članak

Dević: Zatraženo kažnjavanje Boška Devića za zločin na području Ključa

12. Novembra 2018.18:08
Tužilaštvo BiH zatražilo je da Sud BiH proglasi krivim i osudi po zakonu Boška Devića za saučesništvo u ubistvu četiri civila bošnjačke nacionalnosti počinjeno 11. augusta 1992.

godine u selu Kamičak na području Ključa.

Olivera Đurić, tužiteljica Tužilaštva BiH, kazala je da iz provedenih dokaza proizlazi da je optuženi Boško Dević bio pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), a da su Rifet, Mesud i Munib Dizdarević, te Husein Bajraktarević bili civili.

“Iz materijalnih dokaza i iskaza svjedoka proizlazi da je u vrijeme izvršenja djela postojao širok i sistematičan napad vojske, policije i paravojnih formacija na području Ključa. Optuženi je znao za postojanje takvog napada, njegove su radnje dio tog napada”, kazala je Đurić.

Naglasila je da iz iskaza svjedoka Optužbe nedvojbeno proizlazi da su civili izvedeni iz svojih kuća, odvedeni do izlaza iz sela, da su se čuli pucnji 15 ili 30 minuta nakon njihovog odvođenja, te da su njihova tijela nađena dan kasnije. Nakon uviđaja, njihova tijela su sahranjena.

Naglasila je da je u vršenju uviđaja pored Stanice javne bezbjednosti (SJB) Ključ, učestovala i vojna policija što je slučaj kada su počinioci iz vojske.

Iz dokaza proizlazi da su u odvođenju civila pored Devića učestvovala još tri vojnika koje su opisivali i prepoznali svjedoci Tužilaštva BiH.

“Jedini mogući zaključak je da su pucajući iz vatrenog oružja civili lišeni života. Nije se jasno moglo utvrditi da je optuženi poduzeo radnju pucanja. Iskazi svjedoka, iako se ne radi o izravnim očevicima, dovoljni su i upućuju na indiciju i međusobno predstavljaju krug da je optuženi kao saizvršilac počinio djelo”, kazala je Đurić.

Devića, nekadašnjeg pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS), optužnica tereti za učešće u ubistvima četiri osobe počinjenim u selu Kamičak u augustu 1992. godine.

Analizirajući iskaze svjedoka, Đurić je navela da je Adil Dizdarević putem fotografija pokazao na fotografiju optuženog Devića u istrazi 2016., opisavši da je to osoba koju je 11. augusta 1992. vidio pred vratima svoje kuće i koja je odvela njegovog oca.

Tužiteljica je ukazala i na diskriminirajući karakter jer optuženi nije poznavao odranije žrtve već je znao samo da su bošnjačke nacionalnosti.

Tužiteljica Đurić je analizirala iskaze svjedoka koji su identifikovali još trojicu vojnika koji su tada učestvovali u odvođenju civila.

Naglasila je da su iskazi svjedoka Odbrane potpuno nerelevantni jer ne znaju gdje je Dević bio 11. augusta 1992.

“Optužba smatra da Odbrana nije uspjela da dovede u sumnju nijedan dokaz Tužilaštva”, kazala je Đurić, naglasivši da smatra kako je dokazala da je Dević počinio zločin protiv čovječnosti.

Završna riječ Odbrane zakazana je za 20. novembar.

Albina Sorguč