Članak

Tužilaštvo i Odbrana žele ukidanje presude sutkinji Miletić

20. Marta 2018.15:34
Državno tužilaštvo zatražilo je da se ukine presuda kojom je sutkinja Azra Miletić osuđena na dvije i po godine zatvora zbog primanja dara i drugih oblika koristi i odredi novo suđenje, dok je Odbrana zatražila da se presuda preinači u oslobađajuću ili ukine.

Tužilac Džermin Pašić se u obrazlaganju žalbe osvrnuo na činjenicu da su naredbe za provođenje posebnih istražnih radnji proglašene nezakonitim, zbog čega je dijelom žalba i uložena te dodao da u presudi nisu navedeni razlozi o bitnim činjenicama, osim da je povrijeđeno pravo na privatnost Miletić.

“Prvostepeni sud se nije bavio suštinskim pitanjima u koje vrijeme su provođene posebne istražne radnje, odnosno da li one izlaze van okvira trajanja. A to su ključna pitanja u procjeni njihove zakonitosti ili nezakonitosti”, kazao je tužilac.

Naveo je tužilac i da je protivrječan i nerazumljiv oslobađajući dio presude, jer prema njegovim riječima, nisu utvrđene odlučne činjenice, a Sud je izvukao pogrešne zaključke.

Miletić je prvostepenom presudom iz augusta prošle godine proglašena krivom da je primila dio obećanog dara preko posrednika S-1, u iznosu od najmanje 3.000 eura, radi pogodovanja u predmetu protiv Rame Brkića i Senada Šabića. Oslobođena je optužbe za djelo kršenje zakona od strane sudije, uz obrazloženje da Državno tužilaštvo nije uspjelo dokazati da je svjesno kršila Zakon o krivičnom postupku, a izrečena joj je mjera zabrane vršenja poziva nosioca pravosudne funkcije od tri godine.

Odbrana se u žalbi osvrnula na povrede Krivičnog zakona navodeći da je Miletić proglašena krivom za radnje koje nisu opisane u presudi i da je za djelo primanje dara neophodan umišljaj.

Braniteljica Jesenka Rešidović, između ostalog, među bitnim povredama postupka navela je nezakonito davanje imuniteta S-1 i pojasnila da je u pitanju “pravna gimnastika” jer se radi o svjedoku koji je bio osumnjičen u predmetu, a dao je iskaz bez ijednog potkrepljujućeg dokaza.

“Sud se oslanjao na nepotkrepljeni iskaz svjedoka s imunitetom. Ne radi se o potkrepljenom iskazu o bitnim činjenicama. Iskaz jednog svjedoka mora biti kristalno jasan i čist, a sve je osim toga. Iskaz je nejasan, kontradiktoran, a Sud ga uzima za tačan čak i kada svjedok ‘misli’ ili ‘pretpostavlja’”, istakla je braniteljica.

Spomenula je braniteljica da je Prvostepeno vijeće zanemarilo činjenicu da su svi rezultati istrage proizašli iz posebnih istražnih radnji koji su dokazano nezakoniti, da su svjedoci bili kontaminirani snimljenim razgovorima pri davanju izjava, što navodi na zaključak da je sama istraga bila nezakonita i neetična.

Navela je Odbrana i da je Sud izvukao pogrešne zaključke kao što su da je Miletić bila u “nezavidnoj finansijskoj situaciji” i da je “po shvatanju svjedoka dala pristanak na obećani dar” uz obrazloženje da nisu na pravi način ocijenjeni provedeni dokazi.

Miletić je kazala da je istraga počela od njenog hapšenja jer sudija za prethodni postupak nije dao naredbu za posebne istražne radnje protiv nje.

“Po naredbi za druga lica sam 80 dana slušana. Četiri mjeseca me slušala Obavještajno-sigurnosna agencija. Nisam ovdje slučajni nalaz, niti mogu biti slučajni nalaz. Od primjene posebnih istražnih samo je jedna radnja provedena, a to je davanje imuniteta. Radnje koje su preduzete prema meni nisu dale rezultat”, rekla je sutkinja Miletić.

Dodala je i da je tužioca strah kako će Apelaciono vijeće ocijeniti ostale dokaze proistekle iz posebnih istražnih radnji, dok je na navode u presudi koji spominju “pozajmice”, Miletić rekla da se od toga nikada nije branila jer joj se to nije stavljalo na teret.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

 

Haris Rovčanin