Članak

Godinjak i ostali: Stradanje roditelja u selu

14. Novembra 2017.17:07
Na suđenju za zločine u Trnovu, Državno tužilaštvo je pročitalo iskaz preminulog svjedoka koji je rekao da je bio zatočen u stanici milicije.

Rajko Lale je istražiteljima rekao da je pobjegao u šumu tokom napada na selo Širokari 1992. godine, a da je narednog dana vidio da su izgorile vikendice i saznao da je njegova majka bila u selu tokom napada.

Svjedok je ispričao i da je bio zatvoren u zdravstvenoj stanici te stanici milicije u Trnovu.

“Tu nam je svako jutro dolazio načelnik Edo Godinjak. On je bio dobar prema nama, nikog nije tuko”, rekao je svjedok.

Edhemu Godinjaku, Medarisu Šariću i Mirku Bunozi se sudi za zločine nad zarobljenicima i civilima na području Trnova. Na teret im je stavljeno učešće u zločinačkom poduhvatu s ciljem ubijanja i zatvaranja Srba u selima na području Trnova. Prema optužnici, Godinjak je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Trnovo, Šarić komandant Štaba Teritorijalne odbrane (TO), a Bunoza komandant jedinica Hrvatskih obrambenih snaga (HOS).

Spasoje Šehovac je istražiteljima izjavio da je napad na selo Presjenica bio 7. jula 1992. Istakao je da je kasnije saznao da su mu roditelji ubijeni na tom području, ali da ne zna ko je izvršio ta ubistva.

Svjedok Tihomir Cvijetić je u svom iskazu naveo da je u julu 1992. bio napad na zaseok Mošić u Donjoj Presjenici. U šumi mu je, kako je naveo, jedna osoba rekla da je vidjela tijela ubijenih u selu, među kojima je bila i majka svjedoka.

Cvijetić je istakao da je 1994. godine od zarobljenika muslimanske vojske čuo da su ta ubistva počinili pripadnici HOS-a.

Tužilaštvo je pročitalo i dva iskaza svjedoka Jove Vlaškog, koji je kazao da je bio zarobljen, te da je krajem jula 1992. na Rogoju vidio Edhema Godinjaka. Vlaški je istakao i da je u selu Tošići vidio tijela ubijenih osoba. Tokom zatočenja, kako je rekao, vidio je Godinjaka.

Milka Kljajić je ispričala da je iz šume gledala “kako ide napad na Trnovo”. Dodala je i da je vidjela četvoricu vojnika kako pale štale i kuće u Presjenici. Kazala je da je drugi dan nakon napada sišla u selo i vidjela zaklane Mirka i Tankosu Šehović.

U iskazu iz 2010. godine Began Ploskić je naveo da su se u Presjenici u julu 1992. “počeli pojavljivati” pripadnici Armije BiH i milicije, te da su vojnici počeli paliti srpske kuće. Naglasio je da tu nije vidio Edhema Godinjaka. Za ubistva porodice Šehović, kako je rekao, saznao je dok je bio na Igmanu.

Suđenje će se nastaviti 28. novembra.

 

Lamija Grebo