Članak

Tužilaštvo tvrdi da je dokazana krivnja sutkinje Miletić

13. Jula 2017.16:31
Državno tužilaštvo je u završnoj riječi na suđenju suspendovanoj sutkinji Azri Miletić navelo da je dokazalo da je optužena primila dar i prekršila zakon.

Tužilac Džermin Pašić je naveo da su dokazani navodi da je Miletić kao sutkinja Apelacionog vijeća Suda BiH zahtijevala te očekivala dar i pri tome kršila zakon.

“Nasuprot Odbrani koja je radila na diskreditaciji svjedoka S-1, ovaj i ostali svjedoci su govorili istinu. Njihovi navodi su potkrijepljeni kako subjektivnim, tako i objektivnim dokazima, među kojima je analiza presretnutih razgovora”, rekao je tužilac.

Pojasnio je tužilac kontakte i sastanke S-1 sa Ramom Brkićem i Senadom Šabićem, te dodao da je svjedok rekao da je bio u finansijskim problemima kao i optužena.

Pašić se osvrnuo i na iskaz S-1 kada je bio na sastanku u sarajevskom kafiću gdje je rekao “obratio sam Azri, nešto mi treba, ali meni treba”, na šta je optužena odgovorila: “da čujem, je li po zakonu”. S-1 je odgovorio da je u pitanju predmet Ramo Brkić i drugi. Svjedok je u iskazu izjavio da je gestikulirao optuženoj sa značenjem: “pomozi ti meni, pomoći ću i ja tebi”, kao i da misli da ga je Miletić razumjela.

“Optužena nije davala odgovor za predmet Brkić i drugi. Trebala je biti izričita i jasna, ali optužena to ne čini”, dodaje tužilac, te objašnjava da je Miletić kasnije u drugom objektu S-1 rekla “da će biti zakazana dva-tri ročišta i da je to to”, a kada je svjedok pita da li da ide dalje sa prenošenjem informacija, odgovara mu: “ti vidi”.

Tužilac je rekao i da se dar od 90.000 maraka odnosio na otplatu stana u Tuzli, te da se pominju pozajmice kao jedan način uplate dara. S-1 u izjavi koju je interpretirao tužilac je naveo da je primio iznos od 48.500 eura od Šabića i rekao supruzi da to skloni, jer je za Azru, i da je optuženoj dao 3.000 do 5.000 eura od tog novca.

“Na upit da li je očekivala novac, svjedok je odgovorio ‘da je znala da sam dobio, vjerovatno bi očekivala’, ali i da je prije predmeta Brkić, optuženoj davao novac, a to je obrazložio prijateljstvom. Nesumnjivo je da je S-1 davao manje iznose kako bi kupio strpljivost, a Šabiću je prenosio šta mu je optužena govorila”, ističe tužilac.

Miletić se sudi za primanje dara s ciljem osiguranja povoljnog ishoda u postupku koji je vođen protiv Brkića i ostalih, među kojima je Šabić.

Članovi Apelacionog vijeća koje je sudilo u predmetu Brkić i ostali, kako je rekao tužilac, tokom svjedočenja su čuvali dignitet svoje profesije, ali je sasvim sigurno utvrđeno da se sa optuženom nisu konsultovali u namjeri da obnove taj postupak.

“Optužena je postupala sa ciljem realizacije obećanog dara i sve što je rekla S-1 u kontaktima, nisu odluke Vijeća. Saglasan sam sa navodima Odbrane da je ‘optužena znala svoj posao’, ali to ne treba posmatrati kao olakšavajuću, već otežavajuću okolnost”, dodaje tužilac.

Na kraju je tužilac rekao da pošto se radi o kolegici iz pravosuđa, riječ je o osjetljivom predmetu zbog čega je od prve informacije za svaki navod tražio potkrepljujuće dokaze i inzistirao na njihovom prikupljanju.

Odbrana će svoju završnu riječ dati 20. jula.

Haris Rovčanin