Članak

Branka Šekarić: Kazna zatvora ili oslobađanje

13. Jula 2017.16:39
Državno tužilaštvo zatražilo je od Apelacionog vijeća da Branki Šekarić, koja je nepravosnažno osuđena na uslovnu kaznu od osam mjeseci zatvora za otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka, u predmetu ratnog zločina izrekne kaznu zatvora, dok je Odbrana zatražila osobađajuću presudu.

Prvostepeno vijeće je 17. maja ove godine Šekarić proglasilo krivom jer je preko društvenih mreža otkrila identitet zaštićene svjedokinje koja je dala iskaz na suđenju njenom suprugu Draganu Šekariću za ratni zločin na području Višegrada.

Šekarić je prvostepenom presudom osuđena na osam mjeseci zatvora, ali ukoliko ne počini novo krivično djelo u naredne dvije godine, neće izdržavati kaznu.

Tužiteljica Maja Ilić-Stupar je zatražila da Šekarić ne bude osuđena uslovno.

“Smatram da su precijenjene olakšavajuće okolnosti, a da otežavajuće nisu cijenjene… Svjedokinja je dodatno istraumatizirana kada je njen identitet otkriven”, kazala je tužiteljica.

Prvostepeno vijeće je kao olakšavajuće okolnosti cijenilo to što Šekarić ranije nije osuđivana, uzimajući u obzir i činjenicu da je oštećenoj uputila izvinjenje.

Iznošenju žalbi nije pristvovala braniteljica Nina Kisić, koja je u pismenoj žalbi zatražila da se suđenje obnovi i da Šekarić bude oslobođena krivice.

Šekarić je dodala da je samohrana majka.

“Istaknula bih da sam samohrana majka dvoje maloljetne djece koji čekaju kući u strahu isčekuju”, kazala je Šekarić.

Dragan Šekarić je pravosnažno osuđen na 17 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen 1992. u Višegradu. Njemu se trenutno sudi pred Sudom BiH i za zločin počinjen 1993. u mjestu Štrpci (općina Rudo).

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

Albina Sorguč