Članak

Završen dokazni postupak na suđenju sutkinji Miletić

6. Jula 2017.16:30
Dokazni postupak na suđenju sutkinji Azri Miletić za korupciju, završen je nakon ispitivanja istražitelja Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koji je govorio o analitičko-tehničkom vještačenju mobitela i računara koji su pripadali optuženoj, te drugim osobama.

Istražitelj SIPA-e Irhad Kos je naveo da je obavio vještačenje više mobitela, kartica i računara.

“Sa kompjuterskih sistema je bilo potrebno izdvojiti datoteke relevantne za krivični postupak, kao i poslane i zaprimljene e-mailove koji su relevantni”, pojasnio je svjedok.

Uz izvještaj, kako je dodao Kos, u elektronskoj formi na tri optička medija su dostavljeni rezultati, odnosno izvještaj za računare na prvom, za mobitele Rame Brkića na drugom, dok su na trećem vještačeni telefoni Senada Šabića i optužene Miletić.

Miletić se sudi za primanje dara s ciljem osiguranja povoljnog ishoda u postupku koji je vođen u predmetu Brkića i ostalih, među kojima je bio i Šabić.

Odgovarajući na pitanja Odbrane, Kos je rekao da prilikom vještačenja ne može postupati kao privatno lice i da je zato registrovana agencija u kojoj radi. Naveo je i da je od kolege dobijao smjernice na osnovu čega će vršiti filtriranje računara.

Kos je naveo da su iz poslovnog računara Miletićke uzimani podaci iz predmeta Brkić i ostali. Braniteljica Jasenka Rešidović je konstatovala da izvještaj navodi i podatke iz predmeta “Haris Čaušević, Lijanovići i Goran Sarić”. Na pitanje ko je i zbog čega tražio podatke iz predmeta vezanih za terorizam, organizovani kriminal i ratni zločin koji nemaju veze s ovim postupkom, svjedok je odgovorio da mu to nije objašnjeno.

Čaušević je zbog terorizma pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora, protiv Jerka Ivankovića Lijanovića i još devet osoba u toku je postupak zbog organizovanog kriminala, a Sariću se pred Sudom BiH sudi za genocid.

Nakon ispitivanja svjedoka, tužilac Džermin Pašić je u spis uložio izvještaj koji je sačinio Kos, na koji je Odbrana uložila više prigovora.

“Nalaz nema i ne može imati snagu mišljenja vještaka. Odbrana ne inzistira na tome da SIPA ne može davati analize, ali to mora biti u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, odnosno da nalaz uradi osoba sa stalne liste sudskih vještaka”, rekla je braniteljica.

Prigovorila je i da se predmeti oduzeti od Brkića i Šabića ni na koji način ne mogu cijeniti na štetu optužene, jer je postupak u odnosu na njih razdvojen. Rešidović je rekla da je neprihvatljivo da su analizirani predmeti koji nemaju veze s ovim postupkom, što je suprotno s naredbom.

Suđenje će biti nastavljeno 13. jula, kada je planirana završna riječ Državnog tužilaštva.

 

Haris Rovčanin