Članak

Sakoču sedam godina zatvora za zločin u Čapljini

10. Marta 2017.12:49
Sud BiH je Edina Sakoča osudio na sedam godina zatvora zbog učešća u ubistvu dvije civilne osobe srpske nacionalnosti počinjenom 1992. u mjestu Počitelj (općina Čapljina).

This post is also available in: English

Sakoč je istom presudom oslobođen krivice za silovanje jedne osobe.

Sudsko vijeće je utvrdilo da je optuženi Sakoč u vrijeme počinjenja djela bio pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO), te je na osnovu saslušanih svjedoka zaključilo da su ubijene Vasilija Ekmečić i Cvija Čučak imale status civila.

“Vijeće je van razumne sumnje utvrdilo da je Sakoč učestvovao u ubistvu dva civila, te da je djelo počinio s umišljajem”, rekla je predsjedavajuća Sudskog vijeća Džemila Begović.

Prema presudi, Sud je detaljno analizirao izjave svjedoka, posebno svjedočenje optuženog, koji je opisao dolazak u kuću Miška Đuraškovića i odvođenje T.Č. Također, kako se navodi, on nije negirao da je sa izvjesnim Bobanom iste noći dva puta dolazio, ali je negirao da je učestvovao u silovanju.

U presudi stoji da je optuženi potvrdio da je T.Č. sve vrijeme bila maltretirana i tučena, ali da on nije učestvovao u tome.

Prema ocjeni Vijeća, iako nije postojao dogovor, zasigurno je dokazano da je Sakoč, znajući da su ostavili dvije osobe, bio svjestan cilja i niza nedozvoljenih radnji. “Ne stoji tvrdnja da je on morao ići s Bobanom jer ga se boji. Reagiranje optuženog je bilo da zaštiti sebe i Bobana”, pojasnila je Begović.

Ona je napomenula da će se kaznom zatvora u trajanju sedam godina ispuniti svrha kažnjavanja. Vijeće nije našlo otežavajuće okolnosti, a od olakšavajućih je cijenilo to što je Sakoč neosuđivan i porodičan čovjek, kao i njegovo držanje na sudu.

Govoreći o tački optužnice koja Sakoča tereti da je silovao T.Č., Vijeće je utvrdilo da nema sumnje da je oštećena silovana, ali se postavlja pitanje da li je optuženi počinio to djelo. Prema presudi, za sud je ostala dilema da li je T.Č. sa sigurnošću mogla znati ko ju je udarao i silovao.

Begović je dodala da iskazi svjedoka na ove okolnosti nemaju potrebnu snagu uvjerljivosti, te da optuženog Vijeće oslobađa ove tačke optužnice.

Za osuđujući dio presude, Sakoč se obavezuje da nadoknadi troškove sudskog postupka.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Emina Dizdarević


This post is also available in: English