Članak

Odbrana Nedžada Hodžića najavila apelaciju Ustavnom sudu BiH

23. Januara 2017.12:50
Nakon pravosnažne presude kojom je Nedžad Hodžić osuđen na 12 godina za zločin počinjen u Trusini kod Konjica, Odbrana najavljuje apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.

Razlog je što smatraju da je Hodžić procesno nesposoban i ne može se braniti zbog zdravstvenog stanja, što je u drugom predmetu protiv njega u Sudu BiH odlučio tim vještaka.

Hodžićeva braniteljica Nedžla Šehić je pojasnila da je drugostepeno vijeće koje je donijelo konačnu presudu protiv Hodžića u predmetu “Trusina” bilo upoznato da su urađena tri vještačenja u predmetu u kojem je optužen za zločin na Igmanu i da je utvrđeno da je teško bolestan.

“Nedopustiv je stav Vijeća jer je Sud BiH jedinstven pravosudni organ, i prosto je nemoguće i neprihvatljivo da Sudsko vijeće u jednom predmetu kaže da ga ne interesuje i ne obavezuje mišljenje tima vještaka u drugom predmetu”, rekla je Šehić.

U predmetu “Trusina” urađeno je više vještačenja. Vještak Abdulah Kučukalić je imao izdvojeno mišljenje, dok je na osnovu drugih nalaza i mišljenja vještaka Sudsko vijeće zaključilo da je sposoban za suđenje.

U predmetu “Igman”, tim vještaka je utvrdio da je nesposoban za suđenje, na što se Tužilaštvo BiH žalilo, pa su zatražili da se uradi još jedno vještačenje, čemu se usprotivila Odbrana. Sudsko vijeće još nije donijelo odluku. Predmet se nalazi u fazi mirovanja.

“Sve su to neprihvatljive stvari o kojima će konačnu odluku donijeti vjerovatno Ustavni sud, a možda i sud u Strasbourgu. To je zaista jedna crna mrlja u praksi Suda BiH”, kazala je Šehić.

Prema njenim riječima, u više navrata je u predmetu “Igman” podnosila zahtjev za prekid postupka jer je neshvatljivo da Vijeće više od dvije godine odlaže nastavak glavnog pretresa, što je nedopustivo po Zakonu o krivičnom postupku (ZKP).

Šehić je napomenula da će i dalje insistirati da u predmetu “Igman” bude donesena odluka o prekidu postupka.

“Odluka u predmetu ‘Trusina’ je konačna. Imamo mogućnost apelacije i svakako ću iskoristiti mogućnost ponavljanja postupka. Zatražit ću da Sudsko vijeće razmotri nalaze vještaka jer obavezuju i Sud BiH i sve sudove. To su nalazi eminentnih timova vještaka u BiH”, rekla je Šehić.

Pravosnažnom presudom Hodžić je osuđen na 12, Mensur Memić na deset, a Nihad Bojaždić na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih u selu Trsuina. Bojadžić je osuđen jer je rukovodio napadom na Trusinu 16. aprila 1993., kada je ubijeno 15 civila i sedam pripadnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a četvero ranjeno.

Bojaždić je bio zamjenik komandanta odreda “Zulfikar” Armije BiH (ABiH), a Memić i Hodžić pripadnici tog odreda.

U predmetu “Igman”, Hodžić je optužen za mučenje, udaranje i seksualno zlostavljanje srpskih zarobljenika na planini Igman 1993. godine.

Albina Sorguč