Članak

Aćimović: Trbićevo slabo sjećanje na juli 1995.

18. Januara 2017.14:47
U nastavku suđenja za genocid počinjen u Srebrenici, saslušanje Milorada Trbića prekinuto je nakon što je Sudsko vijeće odbilo predočavanje iskaza koji je Trbić 2004. godine dao haškim istražiocima u svojstvu osumnjičenog.

Na ovom ročištu trebalo je da bude nastavljeno saslušanje Trbića, bivšeg pomoćnika načelnika za bezbjednost Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS) koji je osuđen na 20 godina zatvora za učešće u genocidu počinjenom u julu 1995. u Srebrenici.

Trbić, koga je za svjedoka pozvalo Tužilaštvo BiH, na ročištu održanom 7. decembra kazao je da se ne sjeća događaja iz jula 1995. godine o kojima je pitan, i zatražio da mu bude dodijeljen pravni savjetnik. Na današnjem ročištu je, svjedočeći uz prisustvo pravnog savjetnika, ponovio da optuženog Srećka Aćimovića ne poznaje, kao i da se ne sjeća gdje je bio u julu 1995. godine.

Nakon ovih odgovora, tužilac Predrag Tomić želio je svjedoku da predoči iskaz koji je dao haškim istražiocima 2004. godine.

Međutim, ovom prijedlogu Odbrana se usprotivila rekavši da je iskaz dat dok je njihov branjenik bio u svojstvu osumnjičenog, da na njemu ne postoji potpis, te da je Trbić ovaj iskaz dao bez pravnog savjetnika.

“Časni sude, ne postoje zakonski uslovi za uvrštavanje ovog zapisnika ili bilo kakvo predočavanje. Trbiću, tada osumnjičenom, nije saopšteno za koja djela ili događaj se tereti. Te prilike doveden je u Haag na saslušanje prisilno, a mislim da, po pravilima i zakonima, ovaj zapisnik može da bude samo relevantan u Haagu i samo tamo da se predočava”, rekao je Miloš Perić, branilac optuženog Aćimovića.

Tužilac Tomić je kazao da postoje zakonske osnove da se ovaj zapisnik koristi kao dokaz jer je Trbić svjesno pristao da dâ iskaz bez pravnog savjetnika. Sam Trbić je još jednom ponovio da on ne stoji iza te izjave, jer je data pod “neviđenim prijetnjama i ucjenama”.

Staniša Gluhajić, predsjedavajući Sudskog vijeća, rekao je da neće dozvoliti tužiocu da predočava iskaz koji je dat u Haagu jer ga je Trbić dao u statusu osumnjičenog.

Aćimović je optužen da je, kao komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade VRS-a, u julu 1995. postupio po naredbi komande ove brigade i Glavnog štaba VRS-a, da se Srebreničani iz škole u Roćeviću (općina Zvornik), s povezima na očima i zavezanih ruku, odvedu na lokaciju koju je sam izabrao – šljunkaru na obali rijeke Drine u Kozluku, gdje su ubijeni.

Nastavak suđenja zakazan je za 25. januar, kada će Tužilaštvo BiH ispitati svjedoka putem video-linka iz Beograda.

Dragana Erjavec