Članak

Nikola Marić: Nezadovoljstvo zbog ranije Odbrane

4. Novembra 2016.17:15
Odbrana je od Apelacionog vijeća Suda BiH zatražila da ukine prvostepenu presudu kojom je Nikola Marić osuđen na 20 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti počinjenog na području Prozora, i obnovi suđenje.

S druge strane, Tužilaštvo BiH je zatražilo da se prvostepena presuda potvrdi i žalba odbije kao neosnovana.

Prvostepenom presudom Marić je proglašen krivim po svih 25 tačaka optužnice, za ubistva, prisilno preseljenje, hapšenje, nezakonito zatvaranje, mučenje i druga nečovječna djela nad bošnjačkim stanovništvom počinjena u periodu od novembra 1992. do oktobra 1993. godine.

Ana Loga, novoizabrana braniteljica Nikole Marića, žalila se zbog povrede odredaba krivičnog postupka i krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o sankciji.

“Presuda se temelji na dokazima na kojima se ne može temeljiti. To je, između ostalih, dokaz Tužilaštva BiH – nalaz vještaka Vede Tuce, za koji tvrdimo da je nepotpun i nezakonit, a četiri tačke presude se temelje na tom dokazu”, kazala je Loga.

Prema braniteljici, Marić je ranije imao neefikasnu Odbranu, što je zaključila na osnovu uvida u materijalne dokaze.

“Odbrana je uložila 175 dokaza, od čega 117 nije bilo ovjereno. To se moglo uraditi, i s pravom je stavljen prigovor autentičnosti i Prvostepeno vijeće je odbilo ove dokaze”, istakla je Loga.

Ona je dodala da je ranija braniteljica Irena Pehar pozvala kao vještaka čovjeka koji je svoj nalaz temeljio na informacijama s interneta, te da ga je Vijeće ocijenilo kao “neobjektivan, neistinit i nepotpun”.

Odbrana je navela da je uz žalbu priložila i nove dokaze i da nema argumenata da oni nisu bili ranije dostupni, osim da tadašnja Odbrana to nije uradila.

Prema Odbrani, prvostepena je presuda puna protivrječnosti i svi dokazi nisu cijenjeni na pravilan način.

“Prema presudi, moj je branjenik bio na dva različita mjesta u isto vrijeme. Većina tačaka presude se zasniva na iskazima samo jednog svjedoka. Ja znam da je zastarjelo pravilo ‘jedan k'o nijedan svjedok’, ali ne zaboravimo temeljno načelo krivičnog procesnog prava – da u slučaju sumnje treba presuditi u korist optuženog”, rekla je Loga.

Dodala je da Vijeće nije dalo obrazloženje zašto nije poklonilo vjeru svjedocima Odbrane, a nije dokazana i obrazložena ni diskriminatorna namjera. Prilikom odmjeravanja kazne, prema braniteljici, Vijeće nije uzelo u obzir sve olakšavajuće okolnosti.

Optuženi Marić se požalio na raniju braniteljicu govoreći da je odluke donosila samostalno i nije ga na vrijeme upoznavala s dokazima.

Tužiteljica Sanja Jukić je kazala da je “istina samo jedna i to je utvrđeno presudom”. Osvrnuvši se na nalaz vještaka Tuce, tužiteljica je rekla da je o uzrocima smrti osoba iz optužnice. Jukić je napomenula da se za dvije godine postupka optuženi Marić nije žalio na Odbranu.

Apelaciono vijeće će odluku o žalbi donijeti naknadno.

Džana Brkanić