Članak

Mujčinović i drugi: Halilović o podređenim i nadređenim

8. Jula 2016.15:12
U nastavku svjedočenja u svoju korist, optuženi Ramiz Halilović je izjavio da mu je kao komandiru Vojne policije u Stuparima (općina Kladanj) nadređeni bio četvrtooptuženi Zijad Hamzić.

Odgovarajući na pitanja Hamzićeve braniteljice Sabine Mehić, Halilović je kazao da je Teritorijalnoj odbrani (TO) u Stuparima pristupio 1. juna 1992. godine.

Braniteljica Mehić je predočila izjavu koju je 2012. godine Halilović dao u Tužilaštvu BiH, gdje tvrdi da je on 1. juna 1992. zapravo pristupio TO-u Kladanj, na što je Halilović objasnio da Stupari i Kladanj spadaju pod isti TO.

Halilović je izjavio kako mu je odmah u junu 1992. godine, po preuzimanju funkcije komandira Vojne policije u Stuparima, rečeno da mu je Zijad Hamzić nadređeni.

Mehić je predočila službenu zabilješku u kojoj piše da je Halilović naveo: “Mi smo lica iz Lupoglava smjestili u zgrade zbog njihove sigurnosti.” Optuženi je kazao da pod “mi” nije mislio na sebe, već općenito na stanovnike tog mjesta. Kako je rekao, ljude iz Lupoglava je smjestio Zijad Hamzić.

Na pitanje optuženog Hamzića, Halilović je odgovorio da je nije lično čuo da je on naredio da se stanovnici Lupoglava odvode u zgrade u Stuparima, već da je to čuo od policajaca koji su tu bili kada je i sam došao u Lupoglave.

Haliloviću i Hamziću se za zločine počinjene na području Kladnja sudi sa Safetom Mujčinovićem, Osmanom Gogićem, Selmanom Busnovom, Nusretom Muhićem i Nedžadom Hodžićem, nekadašnjim pripadnicima civilne i vojne policije te TO-a. Hamzić je, prema optužnici, bio komandir čete TO-a u Stuparima, a kasnije i komandant bataljona.

Oni su optuženi za nezakonito zatvaranje srpskih civila u Stuparima, kao i za premlaćivanje i nečovječno postupanje.

Optuženi Hamzić je ustvrdio da je Halilović bio komandir Vojne policije u Stuparima u maju 1992. godine, a ne junu, kao što tvrdi. Optuženi Halilović je kazao da to nije istina.

Svjedok Zijad Vejzović je rekao da je 8. maja bio komandir voda u TO-u u Čitluku, te da je vodio bilješke o smjenama stražarenja.

Vejzović je naveo da je, prema bilježnici, Sead Imamović bio redovno evidentiran na stražarenjima sve do 1. juna, kada je prešao u Vojnu policiju.

Na današnjem ročištu je svjedočio i Enver Vejzović, koji je kazao da je u maju i junu 1992. godine bio pripadnik TO-a Trnovo, na čijem je čelu bio Zijad Hamzić sve dok “nije dobio zadatak da objedini jedinice koje su u selima u Stuparima bile kao seoske straže”.

Suđenje se nastavlja 26. augusta.

Srđan Kureljušić