Rakići i Stanković oslobođeni optužbi

31. Marta 2016.00:00
Kantonalni sud u Zenici oslobodio je Ranka i Željka Rakića te Marka Stankovića optužbi za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u ljeto 1992. godine u selu Kućice kod Zavidovića.

Rakići i Stanković su oslobođeni optužbe da su, kao pripadnici Vojske Republike Srpske (VRS), krajem augusta ili početkom septembra 1992. u mjestu Kućice ubili Zuhru Husanović.

Sudija Enes Maličbegović je obrazložio da je Optužba cijeli slučaj bazirala na iskazu oštećenog, svjedoka Raska Husanovića, ali na osnovu njega Vijeće nije moglo van razumne sumnje donijeti osuđujuću presudu.

“Nije sporno da je oštećena, majka Raska Husanovića, ubijena, ali za jedno ovako teško krivično djelo Tužilaštvo je moralo provesti odgovarajuća vještačenja, psihologa, balističara, te obaviti uviđaj na licu mjesta, kako bi potkrijepilo iskaz ovog svjedoka, koji je u vrijeme izvršenja djela bio dječak od 12 godina”, kazao je Maličbegović.

On je dodao da je Sud upozorio i na manjkavosti prepoznavanja kojim je narušeno pravo na odbranu, jer nije provedeno u skladu sa zakonom.

Na ovu prvostepenu presudu dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije BiH (FBiH).