Članak

Vukoviću godina i po zatvora

13. Marta 2015.00:00
Okružni sud u Trebinju osudio je Milenka Vukovića na godinu i po zatvora zbog ratnog zločina počinjenog u Nevesinju.

This post is also available in: English

Prvostepenom presudom, Vuković je osuđen za nečovječno postupanje, fizičko zlostavljanje i nanošenje povreda civilima.

Sudsko vijeće je zaključilo da je u Domu armije u Nevesinju optuženi naredio zatvorenim civilima da stoje licem okrenuti prema zidu, sa rukama podignutim iznad glave do visine linije koju je urezao nožem na licu, nanoseći im fizičke povrede.

“Nepostojanje materijalnih dokaza na kojima je Odbrana insistirala ne umanjuje svjedočenja oštećenih. Tužilac je dokazao da je prekršeno međunarodno pravo, da su povrijeđeni civili, te da postoji uzročno-posljedična veza između oružanog sukoba i zločina koji je optuženi počinio”, kazao je Duško Popić, predsjedavajući Sudskog vijeća.

Vuković je prvostepenom presudom oslobođen optužbi da je učestvovao u dovođenju civila iz sela i njihovom držanju u Domu armije u Nevesinju.

Sudsko vijeće je tokom odmjeravanja visine kazne cijenilo olakšavajuće okolnosti kao što su imovinsko stanje optuženog, dobro ponašanje tokom sudskog procesa, te činjenicu da se djelo koje mu se stavlja na teret desilo prije 23 godine, te da nije ranije osuđivan.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.

Povezani članci

Milanka Kovačević


This post is also available in: English