Grad: Nevesinje


2. Februara 2012.

Mušan Šarančić je tokom 1992. godine fizički i psihički zlostavljan u Nevesinju i vojnoj kasarni u Bileći, gdje je bio prisiljavan na seksualno zlostavljanje. Unatoč tome, kaže da mu jako teško pada ubistvo majke i supruge, koja je bila u petom mjesecu trudnoće.