Članak

Žalbe na osuđujuću presudu za zločin u Serdarima

18. Decembra 2014.00:00
Tužilaštvo BiH predložilo je Apelacionom vijeću Suda BiH veće kazne za Fikreta Planinčića, Seada Menzila i Mirsada Vatrača, osuđenih u prvostepenom postupku na ukupno 33 i po godine za zločine u Serdarima (općina Kotor-Varoš).

This post is also available in: English

Odbrana, nezadovoljna ovom presudom, istakla je da je prvostepeno vijeće na pogrešan način utvrdilo činjenično stanje, te zatražila oslobađajuću presudu ili obnovljeno suđenje.

Početkom ove godine su Planinčić, Menzil i Vatrač proglašeni krivim da su, kao pripadnici Teritorijalne odbrane Kotor-Varoš, 17. septembra 1992. godine učestvovali u napadu na Serdare u sklopu kojeg je ubijeno 16 srpskih civila, među kojima je bilo žena i djece.

Tužilac Stanko Blagić je u žalbi kritikovao prvostepeno vijeće jer smatra da nije u dovoljnoj mjeri cijenilo otežavajuće okolnosti, dok je precijenilo olakšavajuće okolnosti.

“Jedino je pravično da se izrekne kazna u dužem trajanju”, dodao je on.

Odbrana Planinčića je istakla kako iskazi na kojima se zasniva presuda nisu uvjerljivi, logični i jasni. Presuda je, kako je rekao branilac Bekir Ferizović, nerazumljiva i protivrječna sama sebi.

Sličnu žalbu je iznio i Adil Draganović, branilac Menzila. Kako je kazao, iz dokaza ne proizlazi da je Menzil u vrijeme zločina bio u Serdarima, već u obližnjem rodnom selu.

“Smatram da je moj branjenik zaista nevin”, dodao je on.

Fadil Abaz, branilac Vatrača, u žalbi je rekao kako prvostepeno vijeće nije sa dovoljnom pažnjom cijenilo dokaze. Prema njegovim riječima, niti jedan relevantan dokaz u odnosu na Vatrača ne postoji u sudskom spisu.

Branioci su također istakli kako im prvostepeno vijeće nije dozvolilo da pozovu i saslušaju neke svjedoke. Apelaciono vijeće Suda BiH će odluku o žalbama donijeti naknadno.

U ovom postupku se sudilo i Rasimu Lišančiću, kojem je izrečeno devet i po godina zatvora. Poslije ove presude Lišančić je preminuo, te je postupak u odnosu na njega obustavljen.

Amer Jahić


This post is also available in: English