Članak

Nenasilna osoba ili sebično djelo

17. Decembra 2013.00:00
Nakon ukidanja drugostepene presude, Tužilaštvo BiH je zatražilo da se Zrinko Pinčić osudi na kaznu veću od devet godina zatvora, dok Odbrana smatra da treba biti oslobođen ili dobiti manju kaznu.

This post is also available in: English

Pinčić je osuđen drugostepenom presudom na devet godina zatvora zbog silovanja počinjenog u Konjicu 1992. i 1993. godine. Primjenjujući odluku Evropskog suda za ljudska prava, Ustavni sud BiH je ovu presudu ukinuo zbog pogrešne primjene zakona.

Nakon toga, postupak protiv Pinčića je vraćen u fazu u kojoj se razmatraju žalbe na prvostepenu presudu.

Iznoseći žalbu, tužilac Stanko Blagić je zatražio da se poveća kazna za optuženog Pinčića jer postoje brojne otežavajuće okolnosti. 

“Zabranjene radnje su poduzete kroz duži period – od novembra 1992. do marta 1993. godine. Pinčić je postupao sa umišljajem, što je, po nama, iznimna otežavajuća okolnost. Ovdje se radi o sebičnom djelu, u cilju sprovođenja ličnih pobuda”, rekao je Blagić.

Branilac Velimir Marić je kazao da Pinčić treba biti oslobođen ili da mu kazna treba biti “znatno smanjena” zbog primjene zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ). Prema riječima advokata, iskazi svjedoka Odbrane su potvrdili da su optuženi i oštećena ženska osoba “bili u skladnoj i sporazumnoj vezi”.

“Čak je i supruga optuženog svjedočila da on nije bio nasilna osoba i da je njoj poznato da je imao vezu sa oštećenom zasnovanu na pristanku”, rekao je Marić.

Presudom iz novembra 2008. godine Pinčić je, kao pripadnik Hrvatskog vijeća obrane (HVO), proglašen krivim da je od novembra 1992. do marta 1993. godine, u mjestu Donje Selo (općina Konjic), naoružan dolazio u kuću u kojoj su bili zatočeni civili srpske nacionalnosti, odakle je izvodio jednu žensku osobu i prisiljavao je na seksualne odnose.

Ovu presudu je Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo u decembru 2009. godine. Pinčić je bio na izdržavanju kazne, ali je Ustavni sud prošlog mjeseca ukinuo ovu presudu, zaključivši da su mu prava prekršena primjenom Krivičnog zakona BiH umjesto Krivičnog zakona SFRJ, koji je važio u vrijeme počinjenja djela. 

Advokat je dodao i da na Pinčićevoj strani nema otežavajućih okolnosti, ali da ima osobito olakšavajućih s obzirom da je u protekle dvije godine imao tri operacije.

Optuženi Pinčić se obratio Apelacionom vijeću riječima da je nevino osuđen i da se nada da će se nepravda ispraviti. 

“Ja jesam bio u vezi dva mjeseca sa oštećenom, sve dok mi supruga nije saznala. U životu se nikada nisam ni s kim posvađao. Jesam išao s njom, imao sam odnose, danima sam noćivao kod nje, to su svi znali, ali nisam bio nasilan”, rekao je Pinčić.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

Povezani članci

Denis Džidić


This post is also available in: English