Članak

Sarić osumnjičen za genocid u Srebrenici

29. Augusta 2013.00:00
Državna agencija za istage i zaštitu (SIPA) uhapsila je Gorana Sarića zbog sumnje da je počinio genocid na području Srebrenice u julu 1995. godine.

This post is also available in: English

Osumnjičeni Sarić se tereti da je, kao komandant Specijalne brigade policije (SBP) pri Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Republike Srpske, zajedno sa drugim jedinicama vojske i policije, znajući za namjeru glavnih izvršitelja, svjesno pomagao članovima udruženog zločinačkog poduhvata u počinjenju genocida u Srebrenici.Osumnjičeni Sarić tereti se i da je u julu 1995. godine zapovijedao policijskim snagama koje su na području Srebrenice učestvovale u pretresima i prisilnom premještanju bošnjačkog stanovništva prema Potočarima, razoružavanju i zauzimanju položaja pripadnika UN-a. Također, osumnjičen je i da je zapovijedao policijskim snagama koje su učestvovale u prisilnom premještanju stanovništva, žena, djece i staraca i odvajanju muškaraca i dječaka koji će kasnije biti pogubljeni.Kako je navedeno u Tužilaštvu BiH, osumnjičeni Sarić se tereti i da je izdao naredbu pripadnicima policije da osiguravaju putnu komunikaciju Bratunac – Konjević Polje, te vrše zarobljavanje više hiljada bošnjačkih muškaraca i dječaka, koji su preko šume pokušavali izaći iz Zaštićene zone Srebrenica, te na koje je pucano iz pješadijskog i artiljerijskog naoružanja.Muškarci su pozivani na predaju, a nakon što bi se predali, nije im ukazivana ljekarska pomoć iako je dio njih bio ozbiljno ranjen, već su im oduzimane lične stvari, poslije čega su pripadnici SBP-a Jahorina, kod jedne kuće u Sandićima, izvršili strijeljanje 15-20 Bošnjaka. Nakon toga su pripadnici SBP-a, odred Šekovići, učestvovali u sprovođenju više stotina zarobljenika u Zemljoradničku zadrugu “Kravica”, gdje je njih oko 1.000 pogubljeno pucanjem iz vatrenog oružja i bacanjem bombi.Nakon izvršenih pogubljenja, pripadnici SBP-a Jahorina su na prevaru pozivali preživjele da izađu kako bi im se pružila pomoć, te nakon što je oko stotinu preživjelih žrtava izašlo, bile su strijeljane iz puškomitraljeza i pješadijskog naoružanja, a pripadnici policije su nastavili sa dovođenjem i strijeljanjem pronađenih i zarobljenih Bošnjaka iz Srebrenice.Optužnica je data Sudu BiH na potvrđivanje.Prvostepenom presudom Suda BiH, Goran Sarić je 28. avgusta osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnog zločina počinjenog na području Sarajeva.

Dragana Erjavec


This post is also available in: English