Predmet: Sarić Goran

saric_goran.jpg

10. Jula 2019.
Nakon što je pravosnažno oslobođen optužbe za genocid u Srebrenici, Goran Sarić je tužio Bosnu i Hercegovinu radi naknade nematerijalne štete zbog vremena koje je proveo pod mjerama zabrane, sa zahtjevom da mu se isplati iznos od 30.000 konvertibilnih maraka (KM), dok Državno pravobranilaštvo smatra da je zahtjev neosnovan i da ga treba odbiti.