Članak

Kreso negira tvrdnje Petra Kovačevića

4. Aprila 2013.00:00
Predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso izjavila je da se ova institucija od početka zalagala da postupci za ratne zločine i organizovani kriminal budu tretirani kao predmeti od javnog interesa, ali da je Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH insistirala

This post is also available in: English (English)

na suprotnom stavu.

Kreso je istakla da Agencija nije prihvatila stav da interes javnosti u bilo kojem predmetu može prevagnuti nad pravom na zaštitu ličnih podataka.

“Ovakvo tumačenje zakona izloženo je nizu kritika, kako opšte, tako i stručne javnosti, zbog ograničavanja slobode pristupa informacijama od značaja za javnost”, kazala je Kreso i najavila da će zbog toga biti izmijenjen pravilnik koji reguliše pristup informacijama.

Ona je reagovala povodom navoda koje je iznio direktor Agencije Petar Kovačević u intervjuu BIRN-u. Kovačević je izjavio da se anonimizacija sudskih dokumenata ne primjenjuje u skladu sa preporukama Agencije i ocijenio da upravo u slučajevima ratnih zločina javni interes može nadjačati pravo na privatnost.

Predsjednica Suda BiH je naglasila da je ovaj stav Kovačevića suprotan mišljenjima Agencije do sada datim državnim i drugim pravosudnim institucijama u BiH.

Rješavajući prigovor jedne osuđene osobe, Agencija je prvi put u martu 2010. dostavila Sudu mišljenje da sa web stranice treba ukloniti sve dokumente u vezi sa predmetima, a godinu dana kasnije ovo mišljenje je preko Visokog sudskog i tužilačkog savjeta (VSTS) BiH dostavljeno svim sudovima u Bosni i Hercegovini.

“Visoko sudsko i tužilačko vijeće je naknadno usvojilo politiku o objavljivanju sudskih presuda kojom se sudovima preporučuje korištenje restriktivnih uputa o anonimizaciji prije objavljivanja odluka na web stranicama sudova”, objasnila je Kreso.

Prema ovim pravilima, inicijalima se štiti identitet učesnika u postupku, kao i institucija, gradova i slično.

Osim toga, pooštreni su kriterijumi za izdavanje audio i video materijala sa suđenja.

Marija Taušan


This post is also available in: English (English)