Članak

Mihaljević: Rasprava u sudnici

26. Marta 2009.00:00
Žalba Tužilaštva BiH na prvostepenu presudu Zdravku Mihaljeviću izazvala raspravu između članova Apelacionog vijeća.

This post is also available in: English

Tužilaštvo BiH smatra da je pri izricanju prvostepene presude Zdravku Mihaljeviću došlo do bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, kao i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te je od Apelacionog vijeća tražilo da ju ukine i predmet vrati na ponovno suđenje.

“Prvostepena presuda je nerazumljiva i protivrječna sama sebi. Tužilaštvo je mišljenja da je Prvostepeno vijeće trebalo cijeniti sve dokaze i sasvim jasno bi došli do zaključka da je optuženi izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret”, kazala je tužiteljica Slavica Terzić.

Mihaljević, bivši pripadnik Druge bojne Hrvatskog vijeća obrane (HVO) te zapovjednik Postrojbe za posebne namjene “Maturice”, u aprilu 2008. godine je prvostepenom presudom oslobođen optužbi za učestvovanje u napadu, ubistvima i mučenjima civila u naselju Tulice, općina Kiseljak.

Sudija Almiro Rodrigues, član Apelacionog vijeća, tražio je detaljna objašnjenja u vezi sa osnovima žalbe, te je, između ostalog, pitao na osnovu čega Tužilaštvo zaključuje da Prvostepeno vijeće nije cijenilo sve dokaze, kao i da li je potrebno da se u presudi spomene svaki dokaz, bez obzira na to da li je prihvaćen ili ne.

Rodrigues je još istakao i to da ako je Tužilaštvo “razumjelo presudu”, onda ona ne može biti “nerazumljiva”.

Nakon duže diskusije između sudije i tužiteljice, Azra Miletić, predsjedavajuća Apelacionog vijeća, istakla je kako mogu razmatrati žalbu i bez pojašnjenja Tužilaštva, te da nije potrebno postavljati ovoliko pitanja.

“Ako je Tužilaštvo napravilo neke propuste u žalbi, to će ići na njihovu štetu”, kazala je Miletić.

U svom odgovoru na žalbu Tužilaštva, branilac Duško Tomić se osvrnuo na iskaze pojedinih svjedoka Tužilaštva koje je nazvao “patološkim lažljivcima”, te je naglasio da brojni svjedoci “koji znaju ko je ubijao u Tulici” nisu saslušani.

“Oni koji su činili zločine u Kiseljaku danas su funkcioneri u SIPA-i, Tužilaštvu i drugim organima Federacije. Molim ovaj sud da potvrdi oslobađajuću presudu. Nema suda na svijetu koji će sa ovakvim dokazima osuditi ovog čovjeka”, istakao je Tomić.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

This post is also available in: English