Članak

Alić: Snimak za istoriju

2. Oktobra 2007.00:00
Na suđenju Šefiku Aliću, bivšem pripadniku Armije BiH, svjedočio njegov nekadašnji saborac i snimatelj brigade.

This post is also available in: English

Suđenje Šefiku Aliću nastavljeno je svjedočenjem Mehe Veladžića, svjedoka Tužilaštva BiH. Veladžić je kao pripadnik sektora za moral 505. bužimske brigade bio angažovan i kao snimatelj.

Snimao je “tok akcija i stanje na ratištu”. Snimak iz akcije “Oluja” za koji Tužilaštvo smatra da ga je napravio Veladžić jedan je od ključnih dokaza optužbe u ovom predmetu.

Prema navodima optužnice, pripadnici bataljona “Hamze” su 5. avgusta 1995. godine zarobili četiri vojnika Vojske Republike Srpske Krajine, koja su isti dan ubijena. Tužilaštvo smatra Alića odgovornim jer je propustio “istražiti i kazniti” ta ubistva. U optužnici stoji da je zarobljenike ubio arapski državljanin Tewfik Al Harbi, koji se nalazi u bijegu.

Na pitanja tužioca Petera Kidda svjedok je uglavnom odgovarao da se ne sjeća.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Minka Kreho primijetila je da je, nasuprot tome, na pitanje branioca svjedok dao konkretne odgovore. “Jednostavno osjećam bliskost prema braniocu optuženog”, objasnio je Veladžić.

Tokom akcije “Oluja” Veladžić se kretao sa 1. četom bataljona “Hamze”. Nije se mogao precizno sjetiti situacija u kojima je snimao zarobljenike. Jedino je mogao potvrditi da zarobljenici nisu bili zlostavljani. Dok se vojska kretala, sa zarobljenima je bio Asim Bajraktarević, komandant bataljona, izjavio je Veladžić.

Tužilac je podsjetio svjedoka na izjavu datu Agenciji za istrage i zaštitu (SIPA), kada je rekao da mu nije poznato ko je preuzeo zarobljenike i poveo ih dalje.

Svjedok je objasnio da je ovu te još neke izjave iz iskaza datog SIPA-i demantovao prilikom davanja iskaza u Tužilaštvu.

“Sjećanje može da se potisne, ali i da se povrati”, objasnio je razlike u svojim iskazima. Prilikom davanja izjave SIPA-i nije obraćao posebnu pažnju, kako navodi, jer je postio i bio umoran, kao i zbog toga što su ga istražitelji informisali da izjavu uvijek može povući.

Veladžić je dalje ispričao kako je kasnije vidio četiri tijela, za koja pretpostavlja da su bili zarobljeni vojnici.

“Malo sam ‘prošarao’ kamerom po tim tijelima. Mislio sam da to ima neku vrijednost. Istorijsku vrijednost”, pojasnio je u sudnici.

Svjedok kaže da nikada nije saznao šta se desilo sa tijelima ni ko je izvršio ubistvo. Potvrdio je da misli kako je ovo ubistvo osveta za pogibiju komandanta 505. bužimske brigade Izeta Nanića. O ubistvu zarobljenika nije razgovarao ni sa Tewfikom Al Harbijem, sa kojim ga je vezalo prijateljstvo započeto u džamiji.

“Osjećao sam nešto lijepo prema njemu”, kaže Veladžić. Tewfika je vidio zajedno sa zarobljenicima, ali se ne sjeća u kom trenutku je to bilo niti šta je Al Harbi tada radio.

Svjedok je izjavio da je poznavao Šefika Alića, ali ne zna koju je poziciju imao tokom akcije “Oluja”. Takođe je izjavio da se ne sjeća da je vidio Alića sa zarobljenicima.

Bez prisustva javnosti svjedoku su predočena dva DVD snimka, jedan je predočilo Tužilaštvo, a drugi Odbrana. Za snimak Tužilaštva Veladžić je rekao da “nešto ne štima” te da je “nešto montirano”.

Odbrana je Sudskom vijeću kao dokaze predala DVD, transkript DVD-a i 72 fotografije preuzete sa istog.

Suđenje se nastavlja 9. oktobra 2007. godine.

This post is also available in: English