Lice: Veseli Elfeta

Halilovic-i-Veseli.png

29. Marta 2019.
Nakon što su Odbrane Sakiba Halilovića i Elfete Veseli u završnim riječima zatražile oslobađanje od optužbi za zločin u Zvorniku, izricanje presude je zakazano za 22. april. Halilovićeva braniteljica Lejla Čović je naglasila da za komandnu odgovornost moraju postojati tri opća elementa, odnosno postojanje odnosa nadređenog i podređenog, potom da je nadređeni znao za preduzete radnje i da nije poduzeo ništa da spriječi djelo, što Tužilaštvo, kako je rekla, nije uspjelo dokazati.

Halilovic-i-Veseli.png

11. Februara 2019.
Dokazni postupak na suđenju Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli za zločin na području Zvornika završen je ulaganjem materijalnih dokaza Odbrana, a početak iznošenja završnih riječi zakazan je za 8. mart. Halilovićeva advokatica Lejla Čović uložila je izvod iz vojno-jediničnog kartona za Fahrudina Demirovića, te pojasnila da time osporava navode Tužilaštva da je svjedok “bio pripadnik jedinice kojom je komandovao Sakib Halilović”, čime dokazuje kako je svjedok bio u drugoj jedinici.