Članak

Halilović i Veseli: Okončan dokazni postupak

11. Februara 2019.14:42
Dokazni postupak na suđenju Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli za zločin na području Zvornika završen je ulaganjem materijalnih dokaza Odbrana, a početak iznošenja završnih riječi zakazan je za 8. mart. Halilovićeva advokatica Lejla Čović uložila je izvod iz vojno-jediničnog kartona za Fahrudina Demirovića, te pojasnila da time osporava navode Tužilaštva da je svjedok “bio pripadnik jedinice kojom je komandovao Sakib Halilović”, čime dokazuje kako je svjedok bio u drugoj jedinici.

Čović, koja je na današnjem ročištu zastupala i optuženu Veseli umjesto advokatice Mirne Delalić, uložila je i niz materijalnih dokaza Odbrane optužene Veseli, kojima se pobijaju navodi svjedoka Tužilaštva Mustafe Tučića da mu je optužena kazala da su joj ubili brata.

Odbrana je pojasnila da dokumenti ukazuju da je brat od optužene – Ševšet Veseli stradao u saobraćajnoj nesreći u Italiji. Tužilaštvo je istaklo prigovore relevantnosti na ove dokaze.

Za zločine počinjene u Zvorniku sudi se Sakibu Haliloviću i Elfeti Veseli. Kako stoji u optužnici, Halilović je bio komandant Diverzantskog voda združenih jedinica Liplje – Kamenica, i u zaseoku Bajrići posmatrao je svirepo ubistvo 12-godišnjeg dječaka srpske nacionalnosti Slobodana Stojanovića. Njega je, prema optužnici, zaklala Veseli.

Nakon što je Sudsko vijeće zaključilo dokazni postupak, završne riječi Tužilaštva zakazane su za 8. mart.

Lamija Grebo