Lice: Sovilj Goran


1. Oktobra 2015.
Pred Kantonalnim sudom u Bihaću, svjedoci Tužilaštva su izjavili da su nakon ubistva Mehmeda Harambašića u Sanici kod Ključa 1992. godine bili privedeni optuženi Goran Sovilj i Petar Galić.


1. Oktobra 2015.
Pred Kantonalnim sudom u Bihaću, svjedoci Tužilaštva su izjavili da su nakon ubistva Mehmeda Harambašića u Sanici kod Ključa 1992. godine bili privedeni optuženi Goran Sovilj i Petar Galić.