Lice: Šljuk Zoran

Marjanovic20Dragan20i20drugi-e1617010818547.jpg

24. Maja 2018.
Nakon što je Odbrana Dragomira Kezunovića zatražila da Državni sud njihovog klijenta oslobodi krivice, izricanje presude zakazano je za 14. juni. Advokat Kerim Čelik je istakao da Tužilaštvo BiH nije dokazalo van svake razumne sumnje da je Kezunović počinio djela koja mu se stavljaju na teret, kao ni elemente zločina protiv čovječnosti, odnosno progona i ubistva.