Članak

Za zločin u Tesliću ukupno 82 godine zatvora

12. Jula 2018.11:54
Sud Bosne i Hercegovine osudio je petoricu bivših pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS) na ukupno 82 godine zatvora zbog učešća u ubistvima civila na planini Borje kod Teslića.

This post is also available in: English

Presudom su Dragan Marjanović, Saša Gavranović, Vitomir Dević i Zoran Šljuka osuđeni na po 17 godina zatvora, dok je Dragomir Kezunović osuđen na 14 godina.

Marjanović, Gavranović, Dević, Šljuka i Kezunović su, kao saizvršioci, proglašeni krivima da su 28 civila, koji su bili zatvoreni u policiji u Tesliću i zatvoru “Pribinić”, u noći između 17. i 18. juna 1992. godine odveli na planinu Borje, gdje su ih ubili.

Prema presudi, Marjanović je bio komandir voda Vojne policije Teslićke brigade VRS-a, a ostali optuženi pripadnici tog voda te istovremeno i pripadnici vojnog dijela formacije “Miće”.

Proglašeni su krivima za zločin protiv čovječnosti, a Sudsko vijeće je u obrazloženju navelo da je za Gavranovića, Devića i Šljuku van razumne sumnje utvrdilo da su počinili djelo pucajući u civile s drugim osobama, a za Kezunovića nije utvrđeno da je pucao, ali da jeste bio u blizini i “doprinio ubistvu 28 civila”.

Marjanović je, prema presudi, bio svjestan naredbe pretpostavljene komande za ubistva civila, između ostalog, rasporedio je pripadnike Vojne policije, a kasnije im naredio da ukopaju tijela u prethodno pripremljenu jamu.

Predsjedavajuća sutkinja Vesna Jesenković je rekla da je Vijeće donijelo odluku na osnovu iskaza Darija Slavuljice, te drugih svjedoka, kao i iskaza Marjanovića, Gavranovića i Kezunovića, koji su svjedočili u svoju korist.

Slavuljicu, koji je bio optužen u ovom predmetu, Sud BiH je, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivice, 2016. osudio na osam godina zatvora.

Jesenković je pojasnila da je Marjanović tokom postupka nastojao dokazati da naređenje nije mogao odbiti iz straha za sebe i svoju porodicu, no da se jasno zaključuje da je on, kao profesionalno vojno lice, znao da je dužan to odbiti.

“Ne samo da nije odbio to, nego je poduzeo niz radnji koje tome pridonose”, kazala je Jesenković.

Ona je istakla da optuženi nisu organizovali zločin, ali da bez njihovog učešća on ne bi bio moguć.

“Da nije bilo njihovog doprinosa, oni koji su osmislili plan za ubistvo, ostali bi usamljeni u svojoj namjeri”, rekla je Jesenković.

Prema presudi, Vijeće je utvrdilo da su svi ubijeni – koji su na Borje dovedeni u dva navrata – bili civili, te da od 28 tijela ekshumiranih 1999. godine, samo dva nisu identifikovana.

Ovom presudom optuženi su oslobođeni naknade troškova sudskog postupka, a oštećeni i srodnici sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni su na parnicu.

Izricanju presude nisu prisustvovali Marjanović i Kezunović, u odnosu na kojeg je doneseno rješenje da mu se određuje pritvor, dok se drugim optuženim produžavaju mjere zabrane.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Lamija Grebo


This post is also available in: English