Lice: Prodanović Slaviša

Radoman-Fundup.jpg

18. Aprila 2016.
Državno tužilaštvo zatražilo je od Apelacionog vijeća Suda BiH da ukine oslobađajuću presudu te obnovi postupak protiv Radomana Fundupa, optuženog za zločine počinjene u Foči. Odbrana je zatražila da oslobađajuća presuda bude potvrđena.


27. Novembra 2015.
U završnim riječima, Tužilaštvo BiH je zatražilo da Radoman Fundup, optužen za zločine počinjene u Foči 1992. godine, bude proglašen krivim, dok je Odbrana zatražila oslobađajuću presudu. Izricanje presude bit će 11. decembra.


17. Marta 2015.
U nastavku suđenja Oliveru Krsmanoviću za zločine počinjene u Višegradu, svjedok Tužilaštva potvrdio je da je njegova sveska koja mu je predočena u sudnici, a u kojoj je bilježio važne događaje.