Članak

Mujčinović i ostali: Opasni ljudi kao nevini civili

28. Aprila 2017.15:16
Odbrana optuženog Ramiza Halilovića je, iznoseći završnu riječ na suđenju za zločine počinjene u Stuparima kod Kladnja, zatražila donošenje oslobađajuće presude.

Halilovićeva advokatica Vasvija Vidović je, govoreći o ulozi policijskih snaga u zatvaranju srpskih lica u zgradama u Stuparima, naglasila da policajci nisu imali nikakvu ulogu u odlučivanju da li će stanovništvo biti zatvoreno ili ne, već da je tu odluku moglo da donese samo Ratno predsjedništvo.

“Ono što smo čuli i to od svjedoka koji su bili policajci jeste da su oni bili raspoređeni na obezbjeđivanju zgrade, odnosno, kako su naveli isti svjedoci: ‘Bili smo im zaštita’”, rekla je Vidović.

Advokatica je podsjetila i da je srpsko stanovništvo u selima oko Kladnja bilo naoružano od Srpske demokratske stranke (SDS) te da je predstavljalo bezbjednosnu opasnost.

“Časni sude, jasno je da činjenično stanje nije baš onako kako se navodi u optužnici. Brojni svjedoci, a među njima i Miloš Čelić, potvrdili su da su srpski civili, odnosno žene, djeca i straci, sela na području Kladnja napustili u maju i junu 1992. godine, te da je u selima ostalo muško stanovništvo, s malim izuzecima i vojnim naoružanjem”, istakla je Vidović te dodala da je apsurdno u optužnici sve vrijeme predstavljati opasne ljude kao nevine civile.

Haliloviću se za zločine počinjene na području Kladnja sudi sa Safetom Mujčinovićem, Osmanom Gogićem, Selmanom Busnovom, Nusretom Muhićem, Zijadom Hamzićem i Nedžadom Hodžićem, nekadašnjim pripadnicima civilne i vojne policije te Teritorijalne odbrane (TO). Oni su optuženi za nezakonito zatvaranje srpskih civila u Stuparima, kao i za premlaćivanje i nečovječno postupanje.

U nastavku iznošenja završnih riječi, advokatica Vidović je kazala i da su brojni svjedoci potvrdili da je Halilović bio dobar čovjek i komšija, te da je pomagao svima bez obzira na vjeru.

“Moram da priznam da je rijetkost da na jednom suđenju svjedoci i jedne i druge strane o nekoj osobi pričaju pozitivno. Njegov stav čitavo vrijeme rata je bio da se ljudima pomogne i da se nevino stanovištvo skloni od strahota rata”, naglasila je Vidović.

Napomenula je da je njen branjenik 1. aprila 1994. godine u Stuparima zatekao civile u zgradama, ali da nije imao nadležnost da pusti bilo koga.

Govoreći o navodu iz optužnice da je Halilović zajedno s Hamzićem fizički maltretirao Radovana Đokića, Vidović je rekla da Đokićevo svjedočenje smatra nepouzdanim.

“Ovaj svjedok je jedina osoba koja je rekla da ga je Halilović fizički maltretirao. Ono što je interesantno jeste da niko od drugih svjedoka nije vidio nikakve fizičke povrede na Đokiću, dok sam svjedok takođe potvrđuje da je od povreda imao samo crvenilo na licu, što je malo vjerovatno, naročito ako vas fizički maltretiraju, ne jedna nego dvije osobe”, objasnila je Vidović.

Naredno ročište zakazano je za 12. maj, kada će Odbrane optuženih nastaviti sa izlaganjem zavrnih riječi.

Dragana Erjavec