Članak

Mujčinović i ostali: Opravdana izolacija stanovništva

31. Marta 2017.13:36
Iznoseći završnu riječ, Odbrana Ramiza Halilovića je kazala da su osobe srpske nacionalnosti izolovane u zgradi u Stuparima kod Kladnja jer su predstavljale potencijalnu prijetnju i opasnost zbog naoružanja koje su posjedovale.

Halilovićeva advokatica Vasvija Vidović objasnila je da je izolacija stanovništva zakonita po međunarodnom pravu, naročito ako se ima u vidu da su ljudi zatvarani iz bezbjednosnih razloga, odnosno zbog činjenja krivičnog djela.

“Časni sude, nije mi namjera da umanjujem patnju bilo koje žrtve, ali događaje koji se navode u optužnici – konkretno, zatvaranje u Stuparima – moramo da stavimo u realne okvire i realna dešavanja na tom području”, naglasila je Vidović.

Govoreći o događajima početkom rata, Vidović je napomenula da su na suđenju svjedoci potvrdili da je srpsko stanovništvo na tom području naoružavano od Srpske demokratske stranke (SDS), te da su se dešavala ubistva i zatvaranja civila bošnjačke nacionalnosti.

“Mnogi svjedoci u selima oko Stupara su potvrdili da su svi vojno sposobni muškarci imali naoružanje koje su dijelili aktivisti SDS-a. Kako je na području Vlasenice odmah početkom rata otvoreno više od deset zatočeničkih objekata, naravno da je bošnjačko stanovništvo u strahu i naravno da su se plašili da će ih Srbi napasti, tako da nema sumnje da je na ovom prostoru bilo opasno za sve nesrpsko stanovništvo”, objasnila je Vidović.

Dodala je da je ovakva situacija apsolutno opravdavala izolaciju srpskog stanovništva.

“Ove osobe, koje Tužilaštvo naziva civilima, bile su zatvorene jer je kod njih pronađeno oružje i jer su one bile bezbjednosna prijetnja bilo kom stanovniku Kladnja. Ono što je Tužilaštvo uradilo jeste da je izvuklo Stupare i stavilo ih pod mikroskop. Ono što Tužilaštvo nije uradilo – propustilo je da kaže da su ti ljudi bili naoružani do zuba i da su morali da budu stavljeni u neku izolaciju”, naglasila je Vidović.

Haliloviću se za zločine počinjene na području Kladnja sudi sa Safetom Mujčinovićem, Osmanom Gogićem, Selmanom Busnovom, Nusretom Muhićem, Zijadom Hamzićem i Nedžadom Hodžićem, nekadašnjim pripadnicima civilne i vojne policije te Teritorijalne odbrane (TO).

Oni su optuženi za nezakonito zatvaranje srpskih civila u Stuparima, kao i za premlaćivanje i nečovječno postupanje.

Vidović je u završnoj riječi kazala i da je Ratno predsjedništvo bilo nadležno za zatvaranje i puštanje osoba, dok su te odluke samo sprovodili pripadnici TO-a.

Nastavak iznošenja završne riječi Odbrane Ramiza Halilovića zakazan je za 14. april.

Dragana Erjavec