Lice: Kos Franc


1. Augusta 2013.
Svjedočeći u odbranu Radovana Karadžića, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) Franc Kos izjavio je da je, poslije strijeljanja stotina srebreničkih Muslimana na farmi Branjevo, potpukovnik Ljubiša Beara u kafiću pohvalio počinioce zločina za “odl


31. Jula 2013.
Bivši predsjednik Republike Srpske (RS) Radovan Karadžić, optužen za genocid u Srebrenici, na suđenju u Haagu je kao svjedoka Odbrane izveo Franca Kosa, koji je potvrdio da je u julu 1995. godine, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovao u


3. Jula 2013.
Tokom unakrsnog ispitivanja na suđenju Ratku Mladiću, svjedok Tužilaštva Dražen Erdemović nije mogao precizirati koliko je tačno srebreničkih Muslimana strijeljano u julu 1995. na farmi Branjevo kod Zvornika.


2. Jula 2013.
Svjedok Optužbe Dražen Erdemović potvrdio je na suđenju Ratku Mladiću da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) u julu 1995. učestvovao u strijeljanju između 1.000 i 1.200 muslimanskih muškaraca iz Srebrenice.


24. Juna 2013.
Svjedočeći u odbranu Radovana Karadžića, bivši obavještajac pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS) izjavio je da je za strijeljanje hiljada Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. čuo tek krajem te godine ili 1996., iako je u enklavi bio dva dana nak


10. Maja 2013.
Apelaciono vijeće Suda BiH smanjilo je kaznu Francu Kosu, Stanku Kojiću, Vlastimiru Golijanu i Zoranu Goronji, osudivši ih na ukupno 112 godina za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Srebrenice 1995. godine.