Članak

Pohvale za odličan posao

1. Augusta 2013.00:00
Svjedočeći u odbranu Radovana Karadžića, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS) Franc Kos izjavio je da je, poslije strijeljanja stotina srebreničkih Muslimana na farmi Branjevo, potpukovnik Ljubiša Beara u kafiću pohvalio počinioce zločina za “odl

This post is also available in: English

ično odrađen posao” i obećao da će im “država biti zahvalna”.

Kos je posvjedočio da je tada shvatio da je to masovno ubistvo bilo “planirano”. 

“Nijedan pripadnik 10. diverzantskog odreda nije imao nikakvog motiva da tamo ide iz ličnog, nacionalnog ili bilo kog drugog osnova, već je to odradio po naređenju”, naveo je svjedok.

Karadžić, koji je bio vrhovni komandant VRS-a, optužen je za genocid nad oko 7.000 Muslimana u danima nakon što je ta vojska 11. jula 1995. zauzela Srebrenicu.

Kos je pred Sudom BiH pravosnažno osuđen na 35 godina zatvora zbog zločina protiv čovječnosti.

Odgovarajući na pitanja tužioca, on je izjavio da su poslije strijeljanja na Branjevu pripadnici Odreda otišli u kafić u obližnjem selu Pilica, dok je u seoskom Domu kulture, preko puta, trajala egzekucija muslimanskih zarobljenika.

Ispred Doma vidio je i vojne i civilne policajce. Po optužnici i ranijim presudama, srpske snage su u piličkom Domu kulture ubile oko 500 zarobljenih Muslimana.

Kad se vratio u kafić, potpukovnik Beara je vojnicima “održao govor… u veoma pijanom stanju“, kada im je rekao: “Vojnici, odlično ste odradili posao i država će vam biti zahvalna.”

“Tada sam shvatio da je neko to planirao, a ko je – ne znam… Ja samo znam da smo morali da odradimo, a po čijem naređenju, to će reći Brano Gojković kad ga uhapse, jer je on jedini razgovarao s tim potpukovnikom”, kazao je Kos.

Gojković je bio na čelu grupe od osam pripadnika Odreda koji su na Branjevu strijeljali zarobljenike i jedini je još u bjekstvu. 

Potpukovnika Bearu, tadašnjeg načelnika sektora za bezbjednost Glavnog štaba VRS-a, Sud u Haagu nepravosnažno je osudio na doživotni zatvor zbog srebreničkog genocida.

Kos je posvjedočio da je, nekoliko dana kasnije, komandira svog odreda Milorada Pelemiša pitao zašto je dozvolio da njegovi vojnici budu umiješani u strijeljanje zarobljenika. 

“Pelemiš mi je rekao: ‘Viša sila!’, i da više ne pitam o tome, što sam i učinio… Ja sam tada mislio da je ‘viša sila’ pukovnik Petar Salapura, koji nam je uvijek davao naređenja”, kazao je Kos.

Pukovnik Salapura tada je bio glavni obavještajac u Glavnom štabu VRS-a, nadređen Odredu “po stručnoj liniji”. Odred je bio direktno podređen komandantu Glavnog štaba VRS-a generalu Ratku Mladiću i bez njegovog odobrenja nije mogao biti upotrebljavan.

Dokazujući navod optužnice da je na Branjevu ubijeno oko 1.200 Muslimana, tužilac Chistopher Mitchell je svjedoku predočio da je iz grobnica povezanih sa tom lokacijom identifikovano DNK analizom ukupno 1.735 žrtava, od kojih je 500 bilo ubijeno u piličkom Domu kulture.

Kos je, međutim, ostao pri iskazu da je 10. diverzantski odred na Branjevu strijeljao muškarce iz sedam do osam autobusa sa ukupno 350 zarobljenika. 

Nakon što mu je tužilac citirao da je u ranijim izjavama precizirao da je ubijeno oko 1.000 Muslimana, iako mu to nije bilo u interesu, Kos je tvrdio da tada nije razmišljao i da se pozivao na iskaz Dražena Erdemovića. Navodeći da je ubistvo i jednog nevinog civila strašno, Kos je rekao: 

“Mi smo ubili, po naređenju, 300 ljudi, što je veliki zločin, samo mi nismo tu mogli ništa. Sad odgovaramo više nego lokalci koji su to smislili. Nismo imali pojma šta ćemo raditi kad smo došli na farmu Branjevo.”

Na insistiranje tužioca da je više puta mijenjao iskaz o broju ubijenih i da, zapravo, ne može da sa sigurnošću tvrdi koliko je žrtava bilo, Kos je odgovorio: “Niko sa sigurnošću ne može da kaže koliko je strijeljano i koliko je sahranjeno.”

Suđenje Karadžiću, koji je optužen i za progon Muslimana i Hrvata širom BiH, teror nad civilima u Sarajevu i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, biće nastavljeno 28. avgusta, poslije ljetne pauze.

Radoša Milutinović


This post is also available in: English