Lice: Borovčanin Bulić Milana


16. Aprila 2014.
Iznoseći završnu riječ, Milun Kornjača, optužen za zločin počinjen u Čajniču, rekao je da on nema veze sa hapšenjem ljudi, njihovim dovođenjem i onim što im se desilo. Izricanje presude zakazano je za četvrtak, 8. maj.


26. Februara 2014.
Drugog dana iznošenja završnih riječi, Tužilaštvo BiH je istaklo da je Milun Kornjača naredbom da se civili iz sela Brdo (općina Čajniče) odvedu na Mostinu i zatvore u metalni kontejner doprinio njihovim ubistvima.


18. Septembra 2013.
Planirano vještačenje zdravstvenog stanja Miluna Kornjače, optuženog za zločine počinjene u Čajniču, odgođeno je zbog promjene vještaka.


29. Marta 2013.
Nedeljko Milidragović i Aleksa Golijanin optuženi za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine, koji se nalaze u Srbiji, nisu se pojavili pred Sudom BiH na ročištu za izjašnjenje o krivnji.


31. Januara 2013.
Odbrana Miluna Kornjače, optuženog za zločine u Čajniču, u protekle tri sedmice nije uspjela sa liste vještaka izabrati ljekara koji će sačiniti nalaz o zdravstvenom stanju optuženog, a Sudsko vijeće dozvolilo je optuženom da predloži vještaka po vlastito