Grad: Vlasenica

Sud-BiH-3-1280x727.png

20. Novembra 2020.

Pred Apelacionim vijećem Suda Bosne i Hercegovine iduće sedmice bit će iznesene žalbe na presudu državnom tužiocu Boži Mihajloviću, koji je po deset tačaka optužnice osuđen nepravosnažno na pet godina zatvora za nesavjestan rad u službi jer je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje.