Grad: Potočari


16. Septembra 2013.
Odbrana Ratka Mladića, optuženog za genocid u Srebrenici, sugerisala je u nastavku suđenja pred Haškim tribunalom da su se Mladićeve riječi upućene predstavnicima srebreničkih Muslimana – da mogu opstati ili nestati – odnosile na muslimanske borce koji se


21. Juna 2013.
Penzionisani obavještajni pukovnik Vojske Republike Srpske (VRS) Petar Salapura posvjedočio je na suđenju Radovanu Karadžiću da likvidacija Bošnjaka nikada prije napada na Srebrenicu u julu 1995. godine nije pominjana u Glavnom štabu VRS-a.