Predmet: Macić Eso


13. Juna 2013.
Iznoseći žalbu na presudu kojom je Eso Macić osuđen na 15 godina zatvora za zločine počinjene na području Konjica, Odbrana je zatražila oslobađanje optuženog, dok se Tužilaštvo BiH usprotivilo zatraživši potvrđivanje presude.


14. Novembra 2012.
Tokom dokaznog postupka, Optužba na suđenju Esi Maciću pokušala je dokazati da je optuženi učestvovao u ubistvu i premlaćivanju zatočenika u logorima Čelebići i Musala u Konjicu, dok Odbrana to negira. Sudsko vijeće će presudu izreći 15. novembra.


24. Oktobra 2012.
Nakon što je Odbrana Ese Macića, optuženog za zločine počinjene u Konjicu, iznijela završnu riječ u kojoj je zatražila oslobađajuću presudu, Sudsko vijeće je zakazalo izricanje presude za 15. novembar.