Članak

Odmjeravanje kazne Esi Maciću

16. Aprila 2015.00:00
U obnovljenom suđenju protiv Ese Macića pred Sudom BiH, Odbrana je kazala da njihovom branjeniku treba smanjiti kaznu, dok Optužba predlaže kaznu u skladu sa zakonom.

This post is also available in: English

Do obnove suđenja je došlo nakon što je Ustavni sud BiH ukinuo pravosnažnu presudu kojom je Macić osuđen na 13 godina zatvora po Krivičnom zakonu BiH, zaključivši da se treba primijeniti blaži zakon, odnosno odredbe zakona iz bivše Jugoslavije.

Sud BiH je obnovio suđenje samo u dijelu koji se odnosi na visinu krivične sankcije.

Macić, bivši pripadnik Armije BiH (ABiH), osuđen je 2013. godine za zločin počinjen nad srpskim stanovništvom u logoru Čelebići (općina Konjic). Proglašen je krivim za ubistvo Milorada Kuljanina, učešće u premlaćivanju Šćepe Gotovca, koji je nakon toga preminuo, te u još tri slučaja fizičkog zlostavljanja zatočenika.

Macić je oslobođen optužbi po dvije tačke optužnice.

Tužilac Tužilaštva BiH Miroslav Janjić predložio je Apelacionom sudu da kazna bude u skladu sa zakonom Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (SFRJ).

“Smatramo da u obzir treba uzeti i težinu zločina, dva ubistva u logoru Čelebići i kontinuitet u preduzimanju drugih radnji u logoru”, naveo je Janjić.

Branilac Kadrija Kolić je kazao da treba ukinuti pritvor i izdržavanje kazne jer je takvim stavom povrijeđen član 5. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

“Ističem da Sud ima u vidu godine starosti optuženog, njegov primjeren stav tokom suđenja. Osporavao je navode optužnice i koristio se pravom odbrane”, rekao je Kolić te dodao da svaka sankcija iznad osam godina jeste prestroga.

Odbrana je predala Sudu rješenje Ministarstva za pitanja branitelja iz Mostara kojim dokazuje da je optuženi invalid.

Apelaciono vijeće će odluku donijeti naknadno.

Povezani članci

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English