Predmet: Brestovac Vojislav


17. Novembra 2015.
Na suđenju Vojislavu Brestovcu pred Okružnim sudom u Doboju, svjedok Odbrane je izjavio da mu Petra Aldobašić nikada nije rekla da je optuženi bio među osobama koje su ubile njenog supruga Muharema.


27. Oktobra 2015.
U nastavku suđenja Vojislavu Brestovcu za zločin počinjen u Doboju, svjedok Optužbe je rekao da je u noći ubistva svojih rođaka Muharema, Muhameda i Ismete Aldobašić čuo pucnjeve i vidio kako gori kuća.


15. Septembra 2015.
U nastavku suđenja Vojislavu Brestovcu za zločine počinjene u Doboju, vještakinja sudske medicine je kazala da je na posmrtnim ostacima Ismete, Muhameda i Muharema Aldobašića utvrdila povrede glave.