Suđenje

Trišić: Odbrana traži ukidanje presude ili manju kaznu

5. Jula 2024.12:35
Odbrana Milana Trišića zatražila je ukidanje prvostepene presude kojom je osuđen na 15 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti u Bratuncu.
Milan Trišić. Foto: BIRN BiH

Odbrana je zatražila da presuda bude ukinuta, preinačena ili kazna smanjena zbog povreda postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije se žalilo na presudu, ali je zatražilo da žalba Odbrane bude odbijena.

Branilac Miodrag Stojanović ocijenio je da je u ovom predmetu bilo “toliko kontradiktornih iskaza svjedoka, da je teško utvrditi istinu”.

“Pojedini svjedoci negiraju druge svjedoke, a neki negiraju sami sebe”, rekao je Stojanović.

On je ukazao na razlike u iskazima za devet tačaka za koje je Trišić proglašen krivim, navodeći da su svjedoci dali potpuno različite iskaze o određenim događajima, da su njihove izjave suprotne nalazima vještaka, kao i da se u prvostepenoj presudi citira suprotno od onoga što je rečeno na suđenju.

“Svako ko se bavi ovim poslom rekao bi pa šta je istina. Kako je tužilac odlučio kome će pokloniti vjeru”, rekao je branilac.

Trišić je presudom iz decembra proglašen krivim za nanošenje teških patnji zatočenicima u Bratuncu, a po jedna tačka se odnosi na učešće u ubistvu i prisilnom nestanku tri civila.

Odbrana je navela da je Trišić osuđen za nekoliko dana maja 1992. i da, s obzirom na ono što je mogao znati i predvidjeti, nije mogao biti proglašen krivim za zločin protiv čovječnosti.

Stojanović smatra da je trebalo primijeniti stari zakon i, ako ima krivice, osuditi ga za ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Kazao je da Trišić nije imao namjeru da izvrši progon, te napomenuo da je optuženi od prije rata u miješanom braku i da je porodica ostala uz njega.

Branilac je zatražio od Apelacionog vijeća da, ako smatra da ima dokaza za osuđujuću presudu, u obzir uzme sve olakšavajuće okolnosti.

“I ako ga ima, nije zaslužio 15 godina. To nije u skladu s praksom ovog suda”, rekao je Stojanović.

Tužilac Ahmed Mešić kazao je da navodi iz žalbe nisu osnovani.

“Smatramo da ne postoje povrede postupka i ne stoji da nije tačno utvrđeno činjenično stanje”, rekao je Mešić.

On je dodao da je sankcija adekvatna, te da zbog svega Tužilaštvo i nije ulagalo žalbu.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku.

Marija Taušan