Suđenje

Ličina i ostali: Vještak o ulozi i položaju vojnih policajaca

6. Juna 2024.16:20
Na suđenju za zločine na području Bosanskog Novog, vještak Tužilaštva Bosne i Hercegovine objasnio je dužnosti i položaj vojnih policajaca pri privođenju i obezbjeđivanju pritvorenika.
Bosanski Novi. Foto: BIRN BiH

Vještak Martin Frančešević sačinio je nalaz u kojem je razmatrao ulogu vojnih policajaca, u konkretnom slučaju voda Lake novogradske brigade, čiji su pripadnici bili sedmorica optuženih. On je kazao da se jedinice Vojne policije nalaze pod direktnom komandom komandanta brigade, a u stručnom pogledu veliku ulogu ima pomoćnik komandanta za bezbjednosne poslove.

“Naredbe izdaje komandir Vojne policije, u ovom slučaju voda Vojne policije, koji svakodnevno komunicira s pripadnicima jedinice, izdaje zadatke…“, rekao je Frančešević.

Kad je u pitanju privođenje, kako je naveo, naredbe izdaje komandant brigade ili pomoćnik komandanta za bezbjednost. Kazao je da Vojna policija u principu ne može privoditi civile, osim u posebnim okolnostima.

“Vojna policija može izvršiti i hapšenje civila ako je počinjeno krivično djelo protiv vojske“, objasnio je Frančešević.

Dodao je da saslušavanje ratnih zarobljenika prvo obavlja obavještajna služba, a potom vojna bezbjednost. Rekao je da Vojna policija ne bi trebalo time da se bavi, a ako se bavi, onda je potrebno da ima naredbu pomoćnika komandanta. Vještak je napomenuo da Vojna policija može imati istražnu službu.

Frančešević je ukazao da, prema vojnim pravilima, ukoliko postoji dilema da li je privedeno lice civil ili vojni zarobljenik, to rješava vojni sud. Kazao je da pravila nalažu da je dužnost vojnog policajca da obavijesti komandira, ako je svjedočio zlostavljanju pritvorenika.

Vještak je kazao da je onaj kome su povjereni zarobljenici na čuvanje dužan da preduzme korake na obezbjeđivanju uslova za njihov smještaj. Naveo je da obično lokaciju na kojoj će biti smješteni bira pomoćnik komandanta za bezbjednost.

Simo Ličina, Nedeljko Pilipović, Žarko Kalinić, Miro Bosančić te Bogdan, Žarko i Jovan Grab optuženi su za ubistva, prisilni nestanak i nečovječno postupanje u Bosanskom Novom. Prema optužnici, oni su – u svojstvu pripadnika voda Vojne policije Lake novogradske brigade Vojske Republike Srpske – zatočenicima u Vatrogasnom domu nanosili velike patnje u periodu od maja 1992. pa do kraja marta 1993. godine.

Vještak Frančešević se složio s braniteljicom Tatjanom Savić da kriminalističke službe Vojne policije mogu ispitivati lica iz određenih razloga. Na sugestiju braniteljice da je komanda dužna da obezbijedi prostorije i uslove, a ne vojni policajac, vještak je rekao da u principu to radi služba vojne bezbjednosti.

On je naveo da vojni policajac nije dužan da osigura hranu pritvorenicima, ali treba da upozori komandira ako tri dana nisu dobili da jedu.

Braniteljica optuženog Kalinića, Senka Nožica, na ovom je ročištu navela pitanja koja bi postavila preminulom svjedoku Nazifu Račiću, čiji je iskaz pročitan na prošlom ročištu. Ona je kazala da bi svjedoka pitala da li je tačno da je priveden kada je pijan zalutao u rov VRS-a i zaspao, kao i da li je tokom boravka u Vatrogasnom domu uživao privilegije, kao što su odlazak u kafić i u posjetu djevojci, te da se sam ranio čisteći oružje.

“Vi ste optužili moga branjenika samo zato što nije htio da dođe u Bužim da svjedoči da niste ranjeni prilikom zarobljavanja?“, navela je Nožica šta bi pitala svjedoka da je živ.

Braniteljica Savić je u ime većine branilaca zamolila da se ročišta zakazuju jednom mjesečno jer odbranama po službenoj dužnosti od decembra prošle godine nisu isplaćene naknade. Ona je navela da je, iako Sud nije kriv za to, advokatima ozbiljno poremećen život jer nisu plaćeni mjesecima. Navela je da se u komorama razmatra ovaj problem i da je moguće da obustave rad ako to bude neophodno.

Predsjedavajuća Vijeća Vesna Jesenković je kazala da razumije probleme izazvane neusvajanjem budžeta, ali da mora voditi računa o efikasnosti sudskog postupka i da će u julu biti zakazana dva ročišta.

Suđenje se nastavlja 4. jula.

Marija Taušan