Vijest

Potvrđena smjena Kajmaković s pozicije zamjenice glavnog tužioca Tužilaštva BiH

28. Februara 2024.14:24
Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) potvrdila je odluku kojom je Diana Kajmaković premještena s mjesta zamjenice glavnog tužioca na poziciju tužiteljice Državnog tužilaštva.
Diana Kajmaković. Foto: BIRN BiH

Prema saopćenju VSTV-a, Drugostepena disciplinska komisija djelimično je uvažila žalbe tužene Kajmaković te odbila prvu tačku tužbe, kojom je ranije proglašena odgovornom za počinjenje disciplinskog prekršaja “ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i dovodi u pitanje povjerenje javnosti u nepristrasnost i kredibilitet tužilaštva”.

Bila je proglašena odgovornom, prema ovoj tački, što je, obavljajući poslove rukovodioca u Tužilaštvu BiH – u sefu u svojoj kancelariji, bez propisnog evidentiranja – držala dokumente sa oznakom stepena tajnosti zaprimljene u periodu od 8. novembra 2021. do 24. augusta 2022. godine, lično dostavljene tuženoj “na ruke”, a koji se odnose na predmete “Sky aplikacija”.

To je za posljedicu imalo, prema saopćenju, neevidentiranje tužilačkih spisa u skladu s propisima ili neulaganje u postojeće tužilačke spise i propuštanje raspolaganja dokumentacijom od strane postupajućih tužilaca, te je propustila navedenu dokumentaciju razdužiti i predati vršiocu dužnosti glavnog tužioca, kako je navedeno u pobijanoj odluci.

“U preostalom dijelu žalba tužene je odbijena kao neosnovana i potvrđena je odluka Prvostepene disciplinske komisije VSTV-a kojom je izrečena disciplinska mjera ‘premještanje s mjesta zamjenika glavnog tužioca Tužilaštva BiH na mjesto tužioca Tužilaštva BiH’”, navodi se u saopćenju VSTV-a.

Žalba Ureda disciplinskog tužioca na odluku Prvostepene disciplinske komisije u cijelosti je odbijena kao neosnovana.

Prema ranijem saopćenju, prvostepenom odlukom Kajmaković je proglašena odgovornom i što je – znajući da se provjere navoda u tužilačkom predmetu odnose na provjere komunikacijâ kriminogenih lica iz predmeta “Sky aplikacije” u odnosu na nju – zatražila od stručnog saradnika stavljanje na uvid dokumenta iz spisa predmeta, te na taj način iskoristila funkciju kako bi sebi pribavila neopravdane koristi u vidu dobijanja informacija koje joj ne mogu biti dostupne.

Za ove radnje je proglašena odgovornom da je počinila prekršaj “korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe”.

Sredinom decembra prošle godine, Prvostepena disciplinska komisija utvrdila je odgovornost Diane Kajmaković i izrekla joj disciplinsku mjeru “premještanje s mjesta zamjenika glavnog tužioca na poziciju tužiteljice Državnog tužilaštva”.

Iz VSTV-a su ranije napomenuli da prethodna odluka Disciplinske komisije o udaljenju Kajmaković od vršenja dužnosti tužioca Tužilaštva BiH ostaje na snazi do pravosnažnog okončanja disciplinskog postupka protiv nje.

Prvostepeni disciplinski postupak protiv Kajmaković je počeo 16. maja prošle godine, a okončan je iznošenjem završnih riječi 17. novembra iste godine.

U decembru 2023. godine, Sjedinjene Američke Države zabranile su ulaz u zemlju Diani Kajmaković, državnoj tužiteljici, i Osmanu Mehmedagiću, nekadašnjem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA), zbog njihove “umiješanosti u značajnoj korupciji”, a ranije su joj iz iste države uvedene sankcije, o čemu je Detektor izvijestio.

Na Odluku Drugostepene disciplinske komisije postoji mogućnost žalbe Vijeću u cjelini i to isključivo u pogledu izrečene disciplinske mjere.

Emina Dizdarević Tahmiščija