Vijest

Smjena Diane Kajmaković ili oslobađanje od disciplinske odgovornosti

17. Novembra 2023.16:24
Iznoseći završnu riječ, Ured disciplinskog tužioca je zatražio da se utvrdi disciplinska odgovornost i tužiteljica Diana Kajmaković razriješi dužnosti, dok su pravne punomoćnice tužene predložile da se tužba odbije u cijelosti i Kajmaković oslobodi.
Diana Kajmaković. Foto: BIRN BiH

Glavna disciplinska tužiteljica Alena Kurspahić Nadarević je u završnoj riječi navela da je Ured dokazao da je Kajmaković nepropisno držala u sefu dokumente sa oznakom “povjerljivo”, bez propisanog evidentiranja. Prema njenim riječima, tužena je zadržala dokumente i nije ih razdužila nakon što je prešla u drugi odjel.

“Da je imala obavezu razdužiti svu dokumentaciju proizilazi iz iskaza svjedoka Kajganića (…) Pored toga, tužena nije razdužila dokumente Obavještajno-sigurnosne agencije nakon što je premještena u drugi odjel”, rekla je Kurspahić Nadarević.

Kazala je da je Kajganić u svjedočenju naveo da su dokumenti sa oznakon tajnosti morali biti evidentirani u TCMS sistemu bez odlaganja i da se formiraju predmeti, te da je to obavezujuće bez obzira hoće li biti prebačeni drugim agencijama ili će se vratiti pošiljaocu.

Prvom tačkom tužbe, Kajmaković se stavlja na teret da je od 8. novembra 2021. do 24. augusta 2022. godine, u svojstvu rukovodioca Posebnog odjeljenja za organizovani kriminal Tužilaštva BiH, u sefu svoje kancelarije držala 21 povjerljivu informaciju zaprimljenu u vezi sa Sky aplikacijom, da ih nije zavela u skladu s Pravilnikom o kancelarijskom poslovanju i da je postupala suprotno zahtjevu vršioca dužnosti glavnog tužioca.

“Svi svjedoci Ureda dali su iskaze da na sastancima Sky timova nikada nije dogovoreno da se sve informacije i dokumentacija dostavljaju prvo tuženoj, osim za nove predmete. Svjedoci su izjavili da nikada nije formiran šef tima, što ni danas ne postoji”, rekla je Kurspahić Nadarević i pojasnila da su svjedoci opisali ulogu tužene kao koordinatora tima, ali nikako šefa.

Prema drugoj tački tužbe, Kajmaković je na teret stavljeno da je 23. maja 2022. u svojoj kancelariji povišenim tonom kazala policijskom službeniku Kantona Sarajevo da njoj lično mora dostavljati akte u vezi sa Sky aplikacijom, a ne postupajućim tužiocima.

Kurspahić Nadarević je rekla da je nesporno dokazana i treća tačka tužbe, u kojoj se navodi da je Kajmaković pozvala saradnika tužioca Mirze Hukeljića da joj donese jednu odluku iz njegovog spisa, što postupajući tužilac nije dozvolio.

Predložila je Prvostepenoj komisiji da utvrdi odgovornost Kajmaković i da joj izrekne najstrožiju mjeru – razrješenje dužnosti.

Punomoćnica Senka Nožica je kazala da Ured nije dokazivao bitne elemente koji su potrebni te da se pozivao na pogrešnu tačku Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i da bi vraćanjem informacije u redovnu proceduru tužena prekršila Pravilnik o tajnim podacima.

“Pravilnik TCMS-a navodi da se informacije sa oznakom tajnosti ne evidentiraju u TCMS (…) Tužena je postupala u skladu sa općim pravilima. Ostalo je nedokazano da se tužena miješala u postupanje tužioca. Tužena je postupala odgovorno i savjesno”, kazala je Nožica.

Navela je da tužena nije propustila da izvrši primopredaju, već je u tom periodu bila na godišnjem odmoru, a kasnije i na bolovanju. Kako je rekla, Ured nije uložio ni jedan dokaz kojim bi dokazao motiv tužene. Pozvala se i na Izmjene i dopune Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, te kazala da su pojedine tačke za koje se Kajmaković tereti izbrisane, o čemu je Detektor ranije pisao.

Punomoćnica Lejla Čović je navela da nijedan navod druge tačke tužbe nije tačan i da je dokazano da je tužena bila koordinatorica, te da su svi bili dužni njoj dostavljati informacije. Policijski službenik, kako je rekla, izjavio je da se jedna informacija odnosila na novi predmet.

“Kako Ured može to kvalifikovati kao prekršaj, jer nije došlo do miješanja u rad tužioca, jer je insistirala da se poštuju odluke glavnog tužioca?”, dodala je Čović.

Govoreći o trećoj tački tužbe, Čović je rekla da je svjedokinja Belma Zuka kazala da je tužena tražila bilo kakvu odluku kao urnek kako bi istu sačinila u drugom predmetu i da je takav urnek dobila od drugog saradnika. Smatra da je namjera traženja urneka jasno i nedvosmisleno dokazana.

Predložila je da Komisija u cijelosti odbije tužbu i Kajmaković oslobodi disciplinske odgovornosti.

Prvostepena disciplinska komisija će odluku donijeti u zakonskom roku.

Emina Dizdarević Tahmiščija