Disciplinski postupci

1660127543156-1280x721.jpg

4. Novembra 2022.
Uprkos velikom javnom interesu za disciplinske postupke protiv sudija i tužilaca usljed brojnih afera i stavljanja nekih od njih na crnu listu američkih vlasti, novinari i mediji često ne mogu ispratiti postupke do kraja s obzirom da Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) insistira na objavi konačnih odluka u anonimiziranoj formi, odnosno samo sa inicijalima kažnjenih osoba.

sabina-sarajlija-1024x708.jpg

25. Oktobra 2022.
Glavna rasprava u disciplinskoj tužbi protiv glavne kantonalne tužiteljice u Sarajevu Sabine Sarajlije, koja se tereti zbog nemara u vršenju službene dužnosti, počet će 7. decembra, rečeno je na današnjem pripremnom ročištu pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Ustavni-sud-1024x579.jpg

21. Oktobra 2022.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Mirsada Bilajca podnesenu protiv odluka Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) i Drugostepene disciplinske komisije kojima mu je izrečena disciplinska mjera premještanja s mjesta glavnog na mjesto tužioca Kantonalnog tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) te smanjenje plate za 30 posto na godinu dana.

Kantonalni_Sud_031-1280x720.jpg

21. Oktobra 2022.
Ured disciplinskog tužioca (UDT) Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV BiH) zatražio je od Disciplinske komisije utvrđivanje disciplinske odgovornosti sutkinje Kantonalnog suda u Sarajevu, Rozite Šimić, koja se tereti za nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, dok je pravni zastupnik tužene tražio odbacivanje optužnice kao neosnovane.