Suđenje

Trifunović oslobođen optužbi za zločine na području Vogošće

14. Novembra 2023.11:37
Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je prvostepenom presudom Miladina Trifunovića optužbi za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Vogošće.

This post is also available in: English

Miladin Trifunović. Foto: BIRN BiH

Trifunović je oslobođen optužbi da je kao komandant Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske davao saglasnost komandirima njemu podređenih jedinica da upravi zatvora “Planjina kuća” u Vogošći izdaju naredbe za odvođenje i korištenje zatvorenih civila za radove na prvim linijama borbenih dejstava, kao i da je lično najmanje pet puta izdao takve naredbe iako je znao da se na tim lokacijama odvijaju borbe i da to nije bezbjedno za civile.

“Nakon izvršene analize dokaza, Vijeće nije van razumne sumnje utvrdilo da je optuženi Trifunović učinio krivično djelo koje mu se optužnicom stavlja na teret”, rekao je predsjedavajući Sudskog vijeća Braco Stupar.

Sudija Stupar je kazao da je Tužilaštvo BiH bilo dužno dokazati svaki oblik odgovornosti, a što nije učinjeno. Prema njegovim riječima, Vijeće je na osnovu dokaza utvrdilo postojanje širokog i sistematičnog napada VRS-a na području Ilijaša i Vogošće i da je optuženi, zbog svoje funkcije, znao za postojanje takvog napada.

“Međutim, Vijeće nije van razumne sumnje moglo utvrditi da je optuženi poduzimao radnje koje su bile dijelom tog napada”, naveo je Stupar.

Za Vijeće je nesporno postojanje “Planjine kuće”, u kojoj su bili zatvoreni civili bošnjačke nacionalnosti s područja Ilijaša i Vogošće. Međutim, nakon analize iskaza svjedoka i materijalnih dokaza, kako je rekao Stupar, nije se moglo utvrditi da je Trifunović davao saglasnosti za njihovo izvođenje.

U dvije naredbe optuženog upućene upravi zatvora, a koje je Tužilaštvo BiH uložilo, Stupar je rekao da je jasno navedeno da se razlozi za izvođenje odnose na građevinske radove.

Dodao je da se nije moglo jasno utvrditi ko je na mjestu izvođenja radova raspoređivao zatvorenike.

“Vijeće je stava da nije dokazana uzročno-posljedična veza između radnji optuženog i posljedica”, zaključio je Stupar, dodavši da se Trifunoviću ukida mjera zabrane putovanja te da će mu se vratiti putne isprave i lična karta.

Ovom presudom optuženi se oslobađa obaveze naknade troškova sudskog postupka, a oštećeni se sa imovinskopravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

Suđenje Trifunoviću je počelo u januaru 2020. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.

Emina Dizdarević Tahmiščija


This post is also available in: English