Vijest

Uložena žalba na oslobađujuću presudu Miladinu Trifunoviću

8. Januara 2024.10:19
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je žalbu na prvostepenu presudu kojom je Miladin Trifunović oslobođen odgovornosti za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Vogošće 1992., potvrđeno je za Detektor.
Miladin Trifunović. Foto: BIRN BiH

Iz Državnog tužilaštva navode da su, nakon što su zaprimili prvostepenu presudu krajem decembra prošle godine, uložili žalbu zbog bitnih povreda odredbi krivičnog postupka, povrede Krivičnog zakona BiH, te pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Žalba je, kako su kazali iz Suda BiH, dostavljena Odbrani na odgovor. Navode i da odgovor Odbrane na žalbu još uvijek nije uložen.

“Po proteku roka za dostavu istog, spis će biti proslijeđen Apelacionom vijeću na odlučivanje“, navodi se u odgovoru Suda BiH.

Trifunović je u novembru prošle godine oslobođen optužbi da je, kao komandant Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske, davao saglasnost komandirima njemu podređenih jedinica da upravi zatvora “Planjina kuća” u Vogošći izdaju naredbe za odvođenje i korištenje zatvorenih civila za radove na prvim linijama borbenih dejstava, kao i da je lično najmanje pet puta izdao takve naredbe, iako je znao da se na tim lokacijama odvijaju borbe i da to nije bezbjedno za civile.

Predsjedavajući Sudskog vijeća Braco Stupar je u obrazloženju presude kazao da je Tužilaštvo bilo dužno dokazati svaki oblik odgovornosti, što nije učinjeno. Prema njegovim riječima, Vijeće je na osnovu dokaza utvrdilo postojanje širokog i sistematičnog napada VRS-a na području Ilijaša i Vogošće, te da je optuženi, zbog svoje funkcije, znao za postojanje takvog napada, ali nije van razumne sumnje moglo utvrditi da je on poduzimao radnje koje su bile dijelom tog napada.

 

Jasmin Begić